Zewti

    ZEWTÊ KI ÇORŞMEY SÊWREGI,

ÇERMUGIİU ALDUŞİ DEYENÊ

 

A-

Adır a bandê to / şıma kewo.

Adır a bedendê to kewo.

Adır a gandê to kewo.

Adır keydê to / şıma kewo.

Adır a qesıbada to kewo.

Adır a zerida to kewo.

Adır a pırêndê to kewo.

Adırê cahnımi dı tı bıveşê/a.

Adır dı tı bıveşê/a u koz bê/ba.

Adıri miyan dı tı kızrıki bê/ba.

Adıri miyan dı tı bıpırayneyê/a.

Adıri miyan dı tı bıpeyşê/a.

Axbê mı bı to bo.

Axbetê mı biro to sere dı.

Axbetê to (gi) biro.

 

B-

Barê to çewt bo, tı nêşê raşt kerê.

Barê to dindeyo, tı nêşê hewadê.

Barê to dindeyo tı bın dı bımanê.

Barê to bıkewo tı ray o bımanê.

Bedenê to bıveşo laco / keynê.

Bedenê to bıqürmıçiyo laco / keynê.

Bejna to nêvıziyo, tı bıcewê bımanê / a.

Bejna to bıqürmıçiyo.

Bela to ser ra kemi nêbo.

Bela to / şıma rê bıvaro.

Belayo gırd to / şıma rê biro.

Belayan ver tı / şıma nêreyê.

Belayan dest tı nêreyê.

Beynê to vılla bo.

Beynê to to sere ra bıvıziyo.

Boka adır a gandê şıma kewo.

Boka aqılê to vıni bo laco / keyna.

Boka bejna to nêvıziyo, tı bıcewê bımanê.

Boka bejna to to bın dı bımano.

Boka boy bexı to kewo.

Boka boy bexı leşda to kewo.

Boka boy bedendê to kewo.

Boka cahnım dı zi ca to dest nêkewo.

Boka cay to cahnım bo.

Boka cigera to kebab bo.

Boka ciger a to bıveşo / bıhelısiyo.

Boka çımê to bıvıziyê, to ver kewê.

Boka çımê to bırıziyê u mı lep kewê.

Boka çımê to kori bê.

Boka çımê to nêvinê.

Boka çımê to tari dı bımanê.

Boka dest u lıngê to bışıkiyê.

Boka dest u lıngê to to ver nêşaneyê.

Boka derdandê to rê derman peyda nêbo / nêvineyo.

Boka demaşkül to pero ( to dı do)

Boka derdandê to rê tıxtoran hetı zi derman nêvineyo / peyda nêbo.

Boka erdosê ardi key şıma dı peyda nêbê, şıma kêber bı kêber bıgeyrê u parse bıkerê.

Boka erdişa to sıpê bo.

Boka erdosê herı çınê bo to pa tırbı kerê.

Boka erdosê herı çımanê to pırr kero.

Boka erdişa to bırıziyo.

Boka ê kı to ra benê to gana neyê.

Boka fekê to çewt bo.

Boka fekê to kok ra kılit bo.

Boka fekê to to ser o bıdıriyo.

Boka fekê to to ra bıkewo.

Boka gangêr ganê to bıgiro.

Boka gan lıngandê to ra bıvıziyo.

Boka (gi) to to pize dı wışk bo.

Boka (gi) küçan to sawıyo.

Boka güleyê çımandê to bıvıziyo.

Boka heme cayê to puç bo.

Boka tı (gi) miyan dı alawıyê.

Boka iniyê şıma bıpeyşo (bımıçıqiyo), cı ra çılkê awı niro kı şıma bışımê.

Boka iniyê çımandê to bıpeyşo/ bımıçıqiyo.

Boka iniyê çımandê to wışk bo.

Boka işıq to çıman nêkewo.

Boka jan a gandê to kewo.

Boka janan miyan dı tı gan bıdê.

Boka jan a bedendê to kewo.

Boka jahra tı bımırê.

Boka jahr bedendê to kewo.

Boka jewê to dıdı nêbo.

Boka jew do şıtheram şırikê to bo.

Boka ju da şıtheramı raştê to biro.

Boka kemeri dindeyê to ser, tı bın dı bımanê.

Boka keyê şıma bıveşo.

Boka küçi bıvarê to ro.

Boka küça Ellay biro to sere ro.

Boka külê bêderman to pize kewê.

Boka kül u derdan ver tı şırê.

Boka küli to burê u bıqedinê.

Boka külemekê to puçi bê.

Boka külemekê to to ver nêşaneyê.

Boka leşa to to dımı kaş bo.

Boka leşa to to dımı niro.

Boka leşa to tikey tikey bo u to ra bırıziyo.

Boka leşa to kemeran a bımano.

Boka leşa to cın u cınawır buro.

Boka leşa to sıloyan ser o bımano.

Boka lıngê to erdi nêtepşê / nêresê.

Boka lıngê to to ver nêşaneyê.

Boka lıngê to to bın dı bımanê.

Boka lıngê to bışıkiyê.

Boka lıngê to şırê to qesıbara.

Boka lıngê to puçi bê.

Boka lıngê to to ver niyerziyê.

Boka loqrey to bıvıziyê.

Boka loqrey to ra bırıziyê.

Boka loqrey to qül bê.

Boka loqrey to bıhelısiyê.

Boka loqrey to to ra bıkewê.

Boka loqrey to siya bê.

Boka malbat a şıma pergem pergem bo.

Boka mal u mülkê şıma şari rê bımano.

Boka mar to pero.

Boka meramê to niro ca.

Boka meyıtê to werzo.

Boka meyıtê to mın rê biyarê.

Boka mezgê seredê to vılla bo.

Boka murey çımandê to bıvıziyê.

Boka nan to / şıma dest nêkewo.

Boka nan arwêş bo tı / şıma tazi bê, bıfetılnê-bıfetılnê cı nêresê.

Boka nanê şıma si kewo.

Boka nan çınê bo şıma burê.

Boka namey to xırab bıvıziyo.

Boka name to ya neyo, tı nêşê bıvıziyê mıletı miyan.

Boka nurê Ellay çımandê to dı nêmano.

Boka ocaxê to kor bo.

Boka ocaxê to pergem pergem bo.

Boka ocaxê to / şıma vılla bo.

Boka ocaxê şıma bıpeyşo.

Boka ocaxê to / şıma bıveşo, kes cı ra nêmano.

Boka paştiya to çınê bo tay to bıgiro.

Boka paştiya to qozig bımano.

Boka pergelê to vılla bo.

Boka peyniya to mı ver kewo.

Boka poste to ro neyo.

Boka porê to bırıziyo.

Boka porê to sıpe bo.

Boka por to sere dı nêmano.

Boka postey to werzo.

Boka qeçê to to gana neyê.

Boka qeçê to küçan dı bımanê.

Boka qeçê to şari destı bımanê.

Boka qeçê to sêkür bımanê.

Boka qeçê to nan nêvinê.

Boka qeçê to salme bê.

Boka qeçê to tolazê küçan bê.

Boka qeçê to goş a to nênê.

Boka qeda to güno.

Boka qere xeber a to mın rê biro.

Boka qimetê to kesi hetı nêmano.

Boka ray to ver o vıni bê.

Boka ray to raşt nêbo.

Boka riyê to siya bo.

Boka ri to nêhüwo.

Boka roşna çımandê to bıvıziyo.

Boka roşna çımandê to mı lep kewo.

Boka soyınê to (gi) biro.

Boka soyınê to niro.

Boka soyê to wışk bo / bertelef bo.

Boka şıma kêber kêber bıgey rê u parse bıkerê.

Boka şıma iflah nêbê.

Boka şıma roj o weş nêvinê.

Boka şıma dışmenan destı bımanê.

Boka şıma dêmari destı bımanê.

Boka şıma rezil u rüswa bê.

Boka şıma macirê welatan bê.

Boka taqet çınê bo tı werzê xo ser.

Boka tengey tım barê to bo.

Boka tikey to ra werzê / bırıziyê.

Boka tikey to ra bıqlayê.

Boka tı adırdê cahnımi dı bıveşê.

Boka tı a dıni dı tım cahnım dı bımanê.

Boka tı birê kıştenı.

Boka tı bımırê to rê kefen nêvineyo.

Boka tı bımırê meyıtê to erdo bımano.

Boka tı bê, parse to dest nêkewo.

Boka tı bê, tı bêiman şırê.

Boka tı cahnım ra nêvıziyê.

Boka tı çımsurık bê u raştê beladê xo birê.

Boka tı aw dı şırê.

Boka tı darı ra bıperê, mezgê to vılla bo.

Boka tı kemer ra bıperê, letey to niyarêbıyê.

Boka tı dardê qıznawêriya bımanê, qêriniya to erd u azmini bıbırno.

Boka tewê gırani to tepşê.

Boka tı gem a bımanê cınawıri to burê.

Boka tı hewna şırê u fına aya nêbê.

Boka tı bı jahra bımırê.

Boka tı jahrdê mariya bımırê.

Boka tı kemer ra bıperê.

Boka tı kemeran bın dı bımanê.

Boka tı key xo nêresê.

Boka tı key xo nêvinê.

Boka tı küçı bın dı bımanê.

Boka tı küçan dı bımanê.

Boka tı lıngan xover nêşanê.

Boka tı lıngan ser darda bê.

Boka tı lıngan ver şırê.

Boka tı lıngan ra bıbê.

Boka tı mal xırab u wêran bımanê.

Boka tı mankerıra bıkewê.

Boka tı mühtacê dışmenan bê.

Boka tı nan nêvinê.

Boka tı parse bıkerê.

Boka tı pırênê xo xo ser o bıdırnê.

Boka tı pêlan ver şırê.

Boka tı qansêr bê.

Boka tı qanqıran bê.

Boka tı qerşün a şırê.

Boka tı qerşunan ver şaneyê.

Boka tı raştê jewdê günsiyay birê.

Boka tı raştê juda şıtheramı birê.

Boka tı raştê merdımandê xıraban birê.

Boka tı ray bın kewê.

Boka tı riyê cenneti nêvinê.

Boka tı riyê nani nêvinê.

Boka tı ro dı şırê.

Boka tı roj o hera nêvinê.

Boka tı seri ser şırê erd ra.

Boka tı seqet bê.

Boka tı şan nêkerê.

Boka tı şefaq nêresê.

Boka tı şefaq nêvinê.

Boka tı / şıma bê tı / şıma nan nêvinê.

Boka tı / şıma bê nan To / şıma dest nêkewo.

Boka tı / şıma bê qatıra to / şıma bızo.

Boka tı tavı ver dı bımanê.

Boka tı teber a bımanê.

Boka tı tewan ver kewê.

Boka tı tizi ver a bımanê.

Boka tı topal bê.

Boka tı ümet a xo ra duri bımanê.

Boka tı ümetı ra duri kewê.

Boka tı ümetı miyan dı rezil u rüswa bê.

Boka tı ümır nêkerê.

Boka tı Urısi dest kewê.

Boka tı Urısi destı bımanê.

Boka tı vergan rê werd bê.

Boka tı verniya xo nêvinê.

Boka tı veraroj a bımanê.

Boka tı veri ser şırê erd ra.

Boka tı werem bê.

Boka tı wışk ba u to ra qeç nêbo.

Boka tı wırna çıman ra kor ba / bê.

Boka tı wırna dest u lıngan ra bıbê / bıba.

Boka tı xo bın dı bıkerê / a.

Boka xof to pize kewo u tı tım bıtersê / a.

Boka zeriya to bıteqo.

Boka zoxi to ra bıqlayê.

Boka to ra bıbê u to gana neyê.

Boy to kewo.

Boka to pize dı jahr u züqüm bo.

Boka to qırı ra war nêşıro.

 

C-

Ca to dest nêkewo tı tey sıtar bê.

Ca çınê bo to berê tey tırbı kerê.

Cay Ellay to dest nêkewo.

Cay to çınê bo tı tey bıheweyê.

Cay to cahnım bo.

Cay to çınê bo tı tey rakewê.

Cahnım dı zi ca to rê çınê bo tı tey bıheweyê.

Cıger a to qül bo.

Ciger a to kül bo.

Ciger a to bırıziyo.

Ciger a to bıveşo.

Ciger a to qansêr bo.

Ciger a to werem bo.

Cigerı to ya nêmano.

Ciger a to kebab bo.

Ciger a to bıheleyo.

Ciger a to to ra cıbo.

Ciger a to to ra bıkewo.

 

Ç-

Çenge to ya nêmano tı pa nan burê.

Çengey to bıkewê.

Çengey to bışıkiyê.

Çengey to çewt bımanê.

Çeqçeqê ayredê to nêgeyro.

Çeqçeqê ayredê to vındero.

Çewresê to pırr nêbê.

Çewresê to nêvıziyê tı bımırê.

Çımê to kori bê.

Çımê to bırıziyê to ver.

Çımê to bıvıziyê.

Çımê to mı lep kewê.

Çımê to akerdey bımanê.

Çımê to şaş bımanê.

Çımê to roj o hera nêvinê.

Çımê to beloq bımanê.

Çımê to roşnayi nêvinê, nêkewê.

Çımê to qeç nêvinê, nêgünê.

Çımê to nan nêgüno, nêvino.

Çımê to çımê bênamusan bê.

Çımê to bırıziyê mı lep.

Çogê to bışıkiyê tı nêşê werzê xo ser.

Çogê to to bın dı zey qewsiya çewt bımanê.

Çogê to to ver nêşaneyê.

Çogandê to dı taqet u derman nêmano.

Çorr dewar u çarwandê şıma kewo.

Çorr keydê şıma kewo.

Çorr şıma kewo şıma ra jew nêmano.

Çorr şıma rê biro.

 

D-

Darê qıznawêri şıro to pize ra.

Demaşkül to pero.

Demaşkül to dı do.

Dest u lıngê to to ver nêşaneyê.

Dest u lıngê to puç bê.

Dest u lıngê to bışıkiyê.

Destê to to ra cıbê.

Destê to çewt bımanê.

Destê to seqet bê.

Dest u lıngê to bıhınglêsiyê.

Dest u lıngandê to ra qüwet bıvıziyo, tı nêşê çiyê pa tepşê.

Dest u lıngê to to ra bıkewê.

Dest u lıngê to seqet bê, tı xo bın dı bıkerê u kes çınê bo to bın ra çekero.

Dest u lıngê to bışıkiyê tı erdo dıskiyê.

Destê to çiyê nêtepşê.

Dındanê to bırıziyê.

Dındani to fek dı nêmanê.

Dındanê to bışıkiyê.

Dındananê to hemını kermi burê.

Dınyay to to ser o zından bo.

Dınya to ser o teng bo.

Dıwêlan miyan dı zi to rê ca çınêbo, tı pa bıheweyê.

Durê mı / ma tı belay xo bıvinê.

Duri ra qere xeber a to mın rê biro.

 

E-

Ecelê to bı emırdê Ellay a niro.

Ecelê to dışmenan dest ra biro.

Ecelê to wa mın dest ra niro.

Ella adır a qesıbada to fino.

Ella adır a bedendê to fino.

Ella adır a gandê to fino.

Ella ganê to bıgiro.

Ella belayê xo bıdo to.

Ella derdo gıran bıdo to.

Ella cezay to bıdo.

Ella çımanê to sıpey kero.

Ella çımanê to kori kero.

Ella çımanê to vejo.

Ella çımanê to to ver rıjno.

Ella mın ra duri belay xo bıdo to.

Ella rıhê to bıgiro.

Ella to / şıma rê Ellayey nêkero.

Ella to kemer ra bıperno.

Ella to rê nêverdo.

Ella to zınci ra biyaro.

Ella to pırnıkı ra biyaro.

Ella to ver dı dindo.

Ella to herunı dı wışk kero.

Ella fekê to çewt kero.

Ella to ra bıgiro bıdo mı.

Ella heyfê mı to ra bıgiro.

Ella heyfi to ser o nêverdo.

Ella to mıhtacê mıhtacan kero.

Ella to mıhtacê mıxaneti kero.

Ella to rê biro xezeb.

Ella to cahnım dı bıveşno.

Ella gırwey to raşt niyaro.

Ella kar u barê to xırab kero.

Ella kar u bar nêdo to.

Ella kar u barê to bışahtıno.

Ella qeçanê to to ra bıgiro.

Ella qeçandê to rê nêverdo.

Ella qeçanê to to rê belay seri kero.

Ella wella surı bıvarno to ser.

Ella tofanê xo to rê bıqlayno.

Ella to afetan ver şano.

Ella to afetan ver nêreyno.

Ella to pêlan ver şano.

Ella to sêlan ver bero.

Ella to dest u lıngan ra mahrum kero.

Ella to dest u lıngan fino.

Emel to ser kewo.

Emeley a kesi to niro.

Ereba dindeyo to ser u tı bın dı bımanê.

Estey to werdi werdi bê.

Estey to bıheleyê.

Estuna bandê şıma dindeyo, bışıkiyê şıma heme bın dı bımanê.

Espızi to ser kewê.

Espızi to burê.

Ejderha to buro.

Espari to bıkşê.

Espari to dımı kewê.

Esparan destı tı esir bımanê.

 

Ê-

Ê mı adır bo to gana neyo.

Ê mın to rê nêmano.

Ê mı to zınci ra biro.

Ê mın to çıman ra biro.

Ê mı to pırnıki ra biro.

Ê mı to rê jehir züqüm bo.

Ê mı to gana neyo.

Ê mı to rê heram bo.

 

F-

Fekê to bışıkiyo.

Fekê to çewt bo.

Fekê to kılit bo.

Fekê to tadeyo.

Fek to ya nêmano.

Fek u zıncida to ra biro.

Felek ganê to bıgiro.

Felek yaxey to nêvırado.

Felek pêşê to nêvırado.

Fıqareyey to ra duri nêkewo.

Fırkı to miyane kewo tı xozik bımanê.

Fırkı to gan kewo tı nêşê xo bılunê.

Fıtil-fıtil to zınci ra biro.

Fıtil-fıtil to pırnıki ra biro.

 

G-

Gangêr ganê / rıhê to bıgiro.

Ga loqranê to vejo.

Gemiya to awı dı şıro.

Gemiya to awı dı combo.

Germê amnani beyndê to şano.

Germdê Ellay bın dı tı bıveşê u kızrıki bê.

(Gi) to to qenı dı wışk bo.

(..) yê pey banan to sawıyo.

(..) miyan dı tı alawıyê.

(..) çımandê to yê beloqan kera.

(..) xo to sawa.

(..) pey banan tı burê.

(..) miyan dı tı gırd bê.

Gırwey to ray nêşıro.

Gırwey to tım raşt nêşıro.

Gırwey to tım bışahtiyo.

Goştê to tikey tikey bo u to ra bırıziyo.

Goştê to to ra bıkewo.

Goşt to dest nêkewo tı burê.

Goşê to keri bê tı çiyê niyaşnawê.

Goşê to to ra cıbê.

Gülçıkê to bıhelısiyê.

Gülçıki to ya nêmanê.

Gülçıkê to to ra bıkewê.

Gülçıkê to qülı bê.

Gülçıkê to siyay bê.

Gülçıkê to vez gırêdê.

Gülçıkê to kül bê.

Gülçıkê to bengz gırêdê.

Günay mı heme to mıl bo.

Günay bın dı tı nêşê werzê xo ser.

Günay to bıqantaran a bo.

Günay kesi to niro.

Günê to to ra bıkewê.

Günê to bıxeseyê.

Günê to fıtıq bê.

Guni to dı nêmano.

Guniya to to pize dı bıqesiyo.

Guniya siya to pize kewo.

Guniya siya to çıman ra biro.

Guni berzo to çıman ser.

Guniya xenziri bo to rê.

Guniya to guniya bênamusan bo.

Guniya siya a gandê to ser geyro.

 

H-

Halinê to vılla bo / bışahtiyo.

Hakekê to bıxeseyneyê, qeç to ra nêbo.

Hakekê to bıhelısiyê, tı camêrdey ra bıkewê.

Herê to bıcıhnımiyo tı şewı gem a bımanê.

Heşı to buro ez / ma to ra bıreyê.

 

I-

Ìmanê to imanê xıraban bo.

Ìniyê şıma bıpeyşo / bıçıqiyo awı çınê bo şıma bışımê.

Ìniyê çımandê to bıpeyşo.

Ìnşella tı / şıma nan nêvinenê.

Ìnşella tı geber benê.

Ìnşella mılê to to bın dı maneno.

Ìnşella tı pey dı niyageyrenê.

Ìnşella qere xeber a to mın rê yena.

Ìnşella tı cay xo nêresenê.

Ìnşella meyıtê to mın rê anê.

Ìnşella tı bêiman şınê.

Ìnşella werd to dest nêkewno.

Ìnşella guniya to to pize dı qesêna.

Ìnşella tı yenê kıştenı u guniya to zi vıni bena.

Ínşella tı kewnê tewan ver.

Ìnşella to dı guni nêmanena.

Ínşella tı riyê qeç u quli nêvinenê.

Ìnşella tı roj o hera nêvinenê / nêkewnê.

Ìnşella mêrde to dest nêkewno.

Ìnşella cıni to dest nêkewna. 

Ìnşella kêberê şıma gırote maneno.

Ìnşella tı derdan ver nêreyênê.

Ìnşella derd u küli to wenê, qedinenê.

Ìnşella tı cayê ra perenê mezgê to beno vılla.

 

J-

Jahr u züqüm bo to rê.

Jahr to buro bıqedino.

Jahr bo to qıra bımano.

Jewê to dıdı nêbo.

Jewê do şıtheram enbıryanê to bo.

Jew do belali raştê to biro.

Juda şıtheramı raştê to biro.

Juda pis a pinti cıniya to bo.

 

K-

Kalek a to dekewo.

Kalek a to puçı bo.

Kalek a to to ra bıkewo.

Karê Ellay to dest nêkewo tı bıkerê.

Kemer dindeyo to ser, tı bın dı bımanê.

Kermi to burê.

Kermi to kewê.

Kermi to ra bırıziyê.

Kermi dekewê dındanandê to.

Kefen to dest nêkewo.

Kefen çınê bo to pa tırbı kerê.

Keyna to şari dımı kewo.

Keynê tı bê tı şari dımı kewê.

Keynê boka bejna to bıqürmıçiyo.

Key to / şıma bıveşo.

Key to / şıma wedariyo.

Key to / şıma xırabe bo.

Key şıma wêran bo.

Kerga siya şıma rê veyndo.

Kezeb a to bıveşo.

Kezeb a to siya bo.

Kezeb a to kebab bo.

Kêberê to / şıma gırote bımano.

Küçi bıvarê to / şıma ser.

Küç u kemeri to ro varê.

Küçan dı tı bımanê, rezil u rüswa bê.

Küçi dindeyê to ser.

Küli to pize kewê.

Kütık to pero.

Kütıki to burê.

Kütıki to letey letey kerê.

Kütıki to bıdırnê.

 

L-

Lajo boka bejna to nêvıziyo.

Lajo boka heşı to buro.

Lajo boka porê to bırıziyo.

Lajo boka zerey to siya bo.

Lajo boka tı nan nêvinê.

Lajo boka tı roj nêvinê.

Lajo boka tı bıqürmıçiyê.

Lajo boka letey to niyarêbıyê.

Lajo tı bê tı nêmanê.

Leşa to to ra bıkewo.

Leşa to to dımı biro.

Leşa to kütkan rê werd bo.

Leşa to to ver şıro.

Leşa to çebiyo sıloyan ser.

Lewê to to ra cıbıyê.

Lewê to bıdıriyê.

Lıngê to to ver nêşaneyê.

Lıngê to puç bê.

Lıngê to bışıkiyê.

Lıngê to to dımı nirê.

Lolıki to pize kewê.

Lolıki to burê.

Lolıki to ra bırıziyê.

Loqmey to qırı ra war nêşırê.

Loqme to qıra bımano tı pa gan bıdê.

Locında şıma ra dun nêvıjıyo.

Locına şıma biro war.

Loqrey to ya nêmanê.

Loqrey to bıvıziyê.

Loqrey to to ya kaş bê.

Loqrey to to dımı birê.

Loqrey to to fek ra birê.

Loqrey to qüli bê.

Loqrey to bıdıriyê.

Loqrey to to pize dı wışk bê.

Loqrey to to ya bışaneyê.

 

M-

Mar to pero / to dı do.

Maro kor to pero.

May to bımıro.

May to şari dımı kewo.

May to erdo bımano.

May to felc bo.

May to to rê mayey nêkero.

Meyıtê to werzo.

Meyıtê to sıloyan ser o bımano.

Meyıtê to mın rê biyarê.

Meyıtê to nêwerzo.

Mezgê to vılla bo.

Mezgê to kütıki burê.

Miyaneyê to bışıkiyo tı erdo bımanê.

Miyaneyê to to ya kaş bo.

Miyaneyê to erd ra kaş bo.

Miyaney to çewt bımano.

Miyaney to dıqat bo.

Mılê to to bın dı bımano.

Mılê to çewt bımano.

Mılê to bışıkiyo.

Mılê to cıbıyo.

Mıl to ya nêmano.

Mılê to to ver kewo.

 

N-

Nan çınê bo tı / şıma burê.

Nan arwêş bo tı tazi bê, bıfetılnê-nêfetılnê tı nêşê tepêşê / cı resê.

Nanê gılgıli zi to / şıma dest nêkewo.

Namusê to paymal bo.

Namusê to şari dımı kewo.

Namusê to lıngan ver şıro.

Namusê to lıngan bın kewo.

Namey to boka xırab bıvıziyo.

Name to ya neyo.

Nanê xeli tı / şıma nêvinê.

Nefesê to nêvıziyo.

Nefsê to werdêk bıkewo.

Nefesê xıraban to ro güno.

Nenguy to bırıziyê.

Nenguy çınê bê tı serey xo bıwırinê.

Ne tıba ne namey to bo.

Nifaq şıma miyan kewo.

Nimey to nêmano.

 

O-

Ocaxê to kor bo.

Ocaxê şıma vılla bo.

Ocaxê şıma bıveşo.

Ocaxê şıma xırab bo.

Ocaxê şıma tofani ver şaneyo.

Ocaxê pêrdê to kor bo.

Ocaxê pêrdê to şên nêbo.

Oxırê to niyabıyo.

 

P-

Paştiya to dekewo.

Paştiya to bışıkiyo.

Paşti to ya nêmano.

Paştiya to to ra bıkewo.

Paştiya to çınê bo, paştiya to bıgiro.

Pergelê to / şıma vılla bo.

Pere şıma dest nêkewo.

Pi to bımıro.

Pi to biro kıştenı.

Pi to xint bo a gemı kewo.

Pilê ( gırdê) şıma bımıro.

Pizey to siya bo.

Pizey to qül bo.

Pizey to kül bo.

Pizey to bıteqo.

Pizey to bıdıriyo.

Pizey to pırrê guni bo.

Pize to ya nêmano.

Pizey to bımaso.

Pırên çınê bo tı xoradê.

Pırnıkda to ra biro.

Porê to bırıziyo.

Porê to bıruçıkiyo.

Porê to to ser o bıweşo.

Porê to sıpe bo.

Por to ya nêmano.

Purtiya to bırıziyo.

Purti to ser kewo.

 

Q-

Qena to teber ra bımano.

Qena to bıdıriyo.

Qerşun to ro güno.

Qesıba to bıveşo.

Qesıba to lete lete bo.

Qesıba to kozdê adıri ser neyo.

Qırm şıro to çıman ra.

Qırm şıro to zeri / pize ra.

 

 

R-

Ray to to ver o vıni bo.

Ray to to ver o şaş bo.

Ritıka peydê banan to sawıyo.

Riyê to siya bo.

Ri to ya nêmano tı birê mıletı miyan.

Ri to nêtepşo tı bewnirê ridê qeçandê xo ra.

Ri to sıpe bo.

Roj to ser o niyakewo.

Rojê to roj nêbo.

Rojê to pırr nêbê.

Rojê tı kêf nêkerê u nêhüwê.

Rojê to yê xırabi nêravêrê u bellay seredê to bê.

Roj bı roj tı bıheleyê u hetê xırabey a şırê.

Rojê to xırabey bın u miyan dı ravêrê.

Rojê to yê weşi nirê.

Rojê weşi tı nêvinê.

Rojê to to ser o tım tari u zindan bê.

Roşna çımandê to bıvıziyo.

Roşna to mı lepi kewo.

Roşna to bırıziyo.

Roşani qısmetê to nêbê.

Roşan tı nêvinê.

Roşnayi nêkewê.

 

S-

Saqey to bışıkiyê.

Saqey to to ver nêşaneyê.

Saqey to to bın dı nêwerzê.

Saqey to puç bımanê.

Serey to to ver kewo.

Serey to bıtewo tı nêşê xo ver şanê.

Serey to to ra cıbo.

Serey to bışıkiyo.

Serey to gêj bo.

Serey to keçel bo.

Serey to rut bo.

Serey to bımaso.

Sere to ser o nıqara bo.

Seri ser tı şırê erd ra.

Serey to bellayan ver nêreyo.

Serey to aya nêbo.

Sersiya to to rê bar bo.

Sersiya to to rê bella bo.

Sıpe pordê to kewo.

Sıpe berzo çımandê to ser.

Soyınê to niro.

Soyınê to (gi) biro.

Soyınê to xırab biro.

 

Ş-

Şamiya şıma heram bo.

Şamiya şıma pırê zehir züqüm bo.

Şami şıma dest nêkewo şıma burê.

Şamiya şıma bê tam u bê solı bo.

Şamiya şıma şıma ver dı dindeyo.

Şan u şerefê to paymal bo.

Şan u şerefê to bışıkiyo.

Şelpe to şano.

Şelpe to ro do.

Şeytan qelbdê to kewo.

Şeytanê to bol bo.

Şeytan to ray ra vejo.

Şeytan pu kero to ri.

Şeytan bıhüwo to.

Şeytan to kardê to ra bıkero.

Şeytan to bıxapeyno.

Şeytan fısa xo dekero.

Şiyayena to bıbo, amyayena to nêbo.

Şişı şıro to pize ra.

Şişı şıro to qesıba ra.

Şişı şıro to zeri ra.

Şıma boka pê nêresê.

Şıma boka qırê pê biyarê.

Şıma boka xo bın dı bıkerê.

Şıma boka mırdi nêwerê.

Şıma boka roj o hera nêvinê.

Şıma bellayan ver nêreyê.

Şıma awı dı şırê / bıfetısiyê.

Şıma zerzeli ver kewê.

Şıma kemer ra bıperê.

Şıma key xo nêresê / nêvinê.

Şıma nan nêvinê.

Şıma parse bıkerê.

Şıma dêmari destı bımanê.

Şıma dışmenan dest kewê.

Şıma qeda u bellayan ra pak nêbê.

Şıma roj awa nêkerê.

Şıma hewn nêkerê.

Şıma cay xo nêresê.

Şıma roşani nêvinê.

Şıma cın u cınawıran rê werd bê.

Şıma kardan ver şaneyê.

Şıma qansêr bê.

Şıma peyser şırê erd ra.

Şıma verê xo nêvinê.

Şıtê mı to rê heram bo.

Şıtê mı to zınci ra biro.

Şıtê mı to pırnıkı ra biro.

Şıtê mı to rê axu bo.

Şıtê to heram bo.

Şıtheramı.

Şıtheram.

Şıtheram a şıtheramı.

Şıtheram o şıtheram.

Şıtê to boka to çızan dı bıqesiyo.

Şıtê to boka bıbıriyo.

Şo, boka tı pey dı niyagey rê.

Şori, boka tı ro dı şırê.

Şori, boka jew to bıkışo.

Şori, boka tı raştê beladê xo birê.

Şori, boka qeda to ro güno.

Şori, boka bella bıvıziyo to verni / rayda to ser.

Şori, boka qere xeber a to mın rê biro.

 

T-

Tewa mergi to şano.

Tewa mergi to tepşo.

Tewi to tepşê.

Tewan miyan dı tı gan bıdê.

Text u bextê to biro war.

Textê to vılla bo.

Tira bandê şıma bışıkiyo, şıma heme bın dı bımanê.

Tikey to gan ra werzê.

Tirı to ser o güno.

Tı awı ver şırê.

Tı birdê gi miyan kewê.

Tı ba, tı şari dımı kewa.

Tı ba, tı bêzüriyet şıra.

Tı ba, to ra qeçi nêbê.

Tı bıhelısiyê/a.

Tı bımırê/a.

Tı bımırê cıniya to şari rê bımano.

Tı ba / bê axbetê to gi biro.

Tı bura / ê nêkera /ê.

Tı bê tı kemer ra bıperê.

Tı bê /a tı şefaq nêresê / a.

Tı bê pergelê to vılla bo.

Tı bê / a tı teber nêkerê / a.

Tı bê / a tı aya nêbê / a.

Tı bê / a tı lete-letey bê / a.

Tı bê / a tı nêmanê / a.

Tı ba tı qebhet ba.

Tı ba tı bıqürmıçiya.

Tı ba / ê tı bê roşna bımana / ê.

Tı bê / a tı bê iman şırê/a.

Tı dardê / a qıznawêriya bımanê / a.

Tı dest u lıngan kewa / ê.

Tı destan bın dı bımanê / a.

Tı destandê şari bın kewê / a.

Tı bê emırdê Ellay bımıra / ê.

Tı fıtıq bê.

Tı gem a bımana / ê cınawıri to burê.

Tı (gi) miyan dı alawıya.

Tı ( ) miyan dı maqleba.

Tı ( ) ver şıra / ê.

Tı guni ver şıra / ê.

Tı guni bıvrêjê / a.

Tı guni dı alawıya / ê.

Tı guni miyan dı derg bê.

Tı gunida siya dı bımanê.

Tı iman ra bıba / ê.

Tı jahra bımırê / a.

Tı kemer ra bıperê / a letey to niyarêbıyê.

Tı keran bın dı bımana / ê.

Tı kergı kori ba.

Tı kerr u kor ba.

Tı kerr u lal ba.

Tı koyana bımanê / a, vergi to burê.

Tı koyan ra leyri ba / ê.

Tı küçandê şari dı bımanê / a.

Tı kütkan rê werd ba / ê.

Tı kor bê / a.

Tı kut u topal bê / a.

Tı kêberandê şari ver o bımana / ê.

Tı lıngan ver şıra / ê.

Tı lıngan ser darda bê / a.

Tı lıngan bın dı bımana / ê.

Tı lıngan bın dı bıpelıxiyê / a.

Tı mırdi nêwera / ê.

Tı mırd nêba / ê.

Tı nan nêvinê / a.

Tı poçıki bê / a.

Tı puç ba / ê.

Tı qansêr bê / a.

Tı qanqıran ba / ê.

Tı qeda u bellayan ver kewa / ê.

Tı qedayê mı bıgira / ê.

Tı qedayê şari ba / ê.

Tı rayda raştı ra bıvıziyê / a, a xırabı kewê / a.

Tı rayan xo ver o vıni kerê / a.

Tı ray şaş kera / ê.

Tı rehatey nêvina / ê.

Tı rezil u rüswa bê.

Tı reziley bın dı gırd bê.

Tı roşnayi nêvinê / a.

Tı ri siya mıletı miyan ra bıgeyra / ê.

Tı roj o hera nêvinê / a.

Tı seqet bê / a.

Tı sêkür bımanê / a.

Tı şari dımı kewa.

Tı şan nêresa / ê.

Tı şamiya germı nêvinê / a.

Tı şelpi ver kewa / ê.

Tı tari dı bımanê / a.

Tı taam xo ra nêvinê / a.

Tı tewi bıgirê / a.

Tı tizi ver a bımana / ê.

Tı tizi ver a kebab ba / ê.

Tı ümet a xo nêvinê / a.

Tı ümır nêkerê / a.

Tı ritıkı miyan dı bımanê / a.

Tı vay ver şıra / ê.

Tı veyve nêvina /ê.

Tı veyvı nêba.

Tı veyşan-teyşan bımana / ê.

Tı vêşi ümır nêkera / ê.

Tı waşte nêvina.

Tı waşti nêvinê.

Tı way u bırayandê xo ra bıbê.

Tı way u bıray nêvinê / a.

Tı werem bê / a.

Tı weş şırê merde birê.

Tı weş nêmana / ê.

Tı weşey nêvinê / a.

Tı wêrê mal u mülki nêbê.

Tı xela dı bımanê / a.

Tı xeyr xo ra nêvina / ê.

Tı xerib u xürbetey dı gan bıdê.

Tı xo bın dı bıkerê / a.

Tı xo ra ravêrê / a.

Tı zey nıqaraya bımasê / a.

Tı zey buncıka kılm u erdi bın dı bımanê / a.

To bêkefen tırbı kerê.

To çıman ra biro.

To ez werda, ê kı to ra benê ê zi to burê.

Tofan to ro güno.

Tofan to rê werzo.

Tofan şıma rê bıqlayo.

Tofan to xover şano.

Tofan to xover bero.

Tofan key şıma kewo.

To pırnıki ra biro.

To qıra bımano.

To qırı ra war nêşıro.

To qır dı gıre bo.

To ra soxe bımano.

To ra zoxi werzê.

To ra tikey bırıziyê.

To rê axuy mari bo.

To rê zehir u züqüm bo.

To rê cay Ellay çınê bo.

To rê kül u derd bo.

To rê jahr u qotık bo.

To rê sıtarê Ellay çınê bo.

To rê jahr u züqüm bo.

To zınci ra biro.

 

Ü-

Ümet a to ra jew nêmano.

Ümet a to lıngan ver şıro.

Ümet a to niyarêbıyo pêser.

Ümidê to nêbo tı heyat bıkerê.

Ümrê to derg nêbo.

Ümrê to derd u külan miyan dı pırr bo.

Ümrê to reziley a ravêro.

 

V-

Vewra surı to rê bıvaro.

Vengê to dekewo, tı nêşê qısey bıkerê.

Veng to ra nêvıziyo.

Vergi to burê.

Vergi to bıdırnê.

Veyvedê to dı qeyamı bıqlayo.

Veyvedê to dı küçi bıvarê.

Veyvedê to dı varan ( yaxer) u vewrı bıvaro.

Veyvedê to dı tizi ya Ellay niyakewo.

Veyveyê to şıli u şarpi bın dı bıbo, ravêro.

Veyvedê to dı tofan werzo.

Vırusıki birê to ro.

Vêrey to bıdıriyo.

Vêrey to bıvıziyo.

Vêrey to kül bo.

Vêrey to qül bo.

Vêrey to bımaso.

 

W-

Warê to dışmeni rê bımano.

Warê to bıveşo.

Warê to wêran bo.

Warê to bêwıhêr bımano.

Warê to vılla bo.

Warê to bıxıliyo to ser.

Warê to xan u xırabe bo.

Waştiya to bımıro.

Waştey to bımıro.

Waştiya to şari dımı kewo.

Waştey to eskerey ra niyagey ro.

Way to şari dımı kewo.

Wela surı to ro varo.

Welı to ro varo.

Wetenê to vılla bo.

Wetenê to bêwıhêr bımano.

Wetenê to wêran bo.

Wetenê to talan bo.

Wıhêrê to çınê bo to rê paşti bıvıziyo.

 

X-

Xala to bımıro.

Xalê to bımıro.

Xenzir to buro.

Xezeb to ro do.

Xezeb to rê biro xezebey.

Xorteyda xo ra tı xeyr nêvinê.

 

Y-

Yanqere to şano.

Yaxey to şari dest kewo.

Yaxey to dışmenan dest nêreyo.

Yara to bımıro.

Yara to şari dımı kewo.

 

Z-

Zeriya to bıveşo.

Zeriya to bımaso.

Zeriya to bıteqo.

Zeriya to bıpındosiyo.

Zeriya to keynerda dışmeni kewo.

Zeri to ya nêmano.

Zeriya to kebab bo.

Zerey to bıveşo.

Zerey to siya bo.

Zerey to kül bo.

Zerey to qül bo.

Zehir züqüm bo to rê.

Zıwanê to cıbıyo.

Zıwanê to lal bo.

Zıwanê to puç bo.

Zıwanê to to ra bıkewo, bıhelısiyo.

Zınbêlê to sıpey bê.

Zınbêlê to bıruçıkiyê.

Zınbêlê to bırıziyê.

Zınbêlê to to ver kewê.

 

        Not: Wendewanê hêcay! Nê zewtê kı mı cor dı nuşnayê zaf cayan dı zey pêyê. Bol tay pê ra abıryennê, yan zi vıryenê. Kelimeyê yan zi cay keliman pê ra ameyo vırnayenı. Misal: Cayê dı Ella, cayê dı boka, cayê dı tı, to, şıma u her wına ameyê verni. Gorey ca u gırdeyda zewtan rıstey ameyê vatenı.

 

 

© www.zazaki.de (Asmêno Bêwayir & Hesenê Reqasa) E-Mail: keywa@zazaki.de
Layout: Umut Akkoç

Please publish modules in offcanvas position.