QISEBEND (SÖZLÛK)-Z-2


[ Persê Zıwan u Gramerê Zazaki ]


Nuştoğ/e: KOYO BERZ roce - saete : 14. Gucige 2004 09:48:25:


zıbela=1-cehennem bekçisı, 2-zebella, 3-çok iri yarı kimse.
zıbêr=bir erkek ismi.
zıbıl dı=göbrede.
zıbıl kerde=göbrlenmiş olan.
zıbıl kerdenı-kerdış=gübrelemek.
zıbıl kerdox=göbreleyen kimse.
zıbıl ra=göbreden.
zıbıl şanayenı-şanayış=göbre serpmek.
zıbıl=gübre.
zıbılcılıxey=göbrecilik yapma işi.
zıbılcinı=göbrecilik.
zıbıle=göbre toplanan yer, göbrelik.
zıbılın=gübreli.
zıbılıno=gübrelidir.
zıbıllıx=gübrelik, gübre dökülen çukur veya çöplük.
zıbidi=1-yaramaz, başıboş gezen, berduş vb, 2-yersiz ve zamansız davranışları olan.
zıbidiyey=zibidilik.
zıbla=gübreyle.
zıblê dewari=davar göbresi.
zıblê heyvanan=hayvan gübresi.
zıblın=gübreli.
zıbunın=zıbunlu.
zıbun-zıbunı=1-entari, önü açık veya kapalı uzun mintan, 2-kısa ve kollu giysi.
zıd bıyayenı-bıyayış=zıt olma, ters düşme, karşı olma vb.
zıd kewtenı-kewtış=zıt düşmek, ayrı fikir ve düşüncede olmak.
zıd=1-ters, zıt, karşıt, karşı, 2-kin, istememezlik.
zıddê cı=zıddı, karşıtı.
zıddê pê yê=birbirinin zıttıdırlar, karşıttırlar.
zıddey=karşı olma durumu.
zıddinı=karşı olma durumu.
zıddiyet (Ar)=karşıtlık, birbirine zıt olma durumu.
zıdê cı=1-tersi, zıttı, 2-kini, istememe durumu.
zıdê pê=birbirine karşı, birbirinin zıtı.
zıdinı kerdenı-kerdış=karşıtcılık yapmak.
zıdinı=karşı olma durumu.
zıfır ra=sıfırdan.
zıfır=sıfır.
zıfir (Ar)=karanlık.
zıfiri (Ar)=kap kara, çok kara.
zıfqar=bir erkek ismi.
zıfqar=halk arasında Hz.Ali'nin atı ve kılıcına derler.
zıfqêlı=eşik.
zıft bıyayenı-bıyayış=ziftlenmiş olma.
zıft kerde=ziftlenmiş olan.
zıft kerdenı-kerdış=ziftlemek.
zıft kerdox=ziftleyen.
zıft=zift.
zıftın=ziftli.
zıgar=çakıl, ufak taş parçaları.
zıhif=zayif.
zıhifey=zayiflik.
zıhifinı=zayiflik.
zıhin=zihin, bellek.
zıhinın=zihinli.
zıif bı=zayiftı.
zıif bıyayenı-bıyayış=zayif olmak.
zıif kerdenı-kerdış=zayiflatmak.
zıif=zayif.
zıifey=zayiflik.
zıifinı=zayiflik.
zıifo=zayiftir.
zıkar dayenı-dayış=zekat vermek.
zıkat dayenı-dayış=zekat vermek.
zıkat dayox=zekat veren kimse.
zıkat gırotenı-gırotış=zekat almak.
zıkat=zekat.
zıkatın=zekatlı.
zıkır (Ar)=zikir, tanriya yalvarma ve yakarmanın bir şekli.
zıkır kerdenı-kerdış=zikretmek.
zıkırey=zikirlik, zikir etme.
zıl=1-keçi, koyun vb. hayvanların göbresi, 2-kapkaranlık.
zılamot=zifiri karanlık, kapkara.
zılb=göbre.
zıleyr=1solucan, 2-sülük, 3-yılanın yeni yumurtadan çıkmış yavrusu, 4-keklik yavrusu.
zılfan=bir üzüm cinsi.
zılfeqar=Hz. Alinin kılıcı.
zılfı=bir bayan ismi.
zılfıqar=1-bir erkek ismi, 2-halk arasında Hz.Ali'nin atı ve kılıcına derler.
zılfi=bir erkek ismi.
zılgıtı=zılgıt.
zılgıti antenı-antış=zılgıt çekmek.
zılım kerdenı-kerdış=zulüm etmek.
zılım=zulüm.
zılımkar=zülmeden, gaddarlık yapan.
zılımkarinı=zulümkarlık, zulüm etme durumu.
zılın=gübreli.
zılkif=bir erkek ismi.
zılm bıyayenı-bıyayış=zulma uğramak, zulm edilmek.
zılm kerdenı-kerdış=zulüm etmek.
zılm u zor=zulüm ve zor.
zılm=zulüm.
zılmê zalıman=zalimlerin zulmü.
zılmkar=zulmeden.
zılmkarinı=zulüm etme durumu, zulümkarlık.
zılnayenı-zılnayış=uğuldatmak, yankılamak.
zılqıki ver amyayenı=gegirmek, hıçkırmak.
zılqıki=gegirme, hıçkırık.
zım zım kerdenı-kerdış=uğuldamak.
zım zım=uğultu, yankı.
zıman dı=güneş görmeyen ve değmiyen yerde.
zıman=güneş görmeyen yer.
zımayenı-zımayış=uğuldamak, yankı yapmak.
zımba (Far)=zımba, delgeç, kağıt delme aleti.
zımba kerdenı-kerdış=delmek, zımbalamak.
zımbêl (zınbêl)=bıyık.
zımbêl qalın=kalın bıyıklı.
zımbêl qeytan=kaytan bıyıklı.
zımbêl tenık=ince bıyıklı.
zımbêlboq=bıyıkları kaba ve dağınık olan kişiye derler.
zımbêlın=bıyıklı.
zımbêli=bıyık, bıyıklar.
zımbêlmase=gelebıcin balığı.
zımbêlpal=pala bıyıklı.
zıme dı=kuzeyde.
zıme ra=kuzeyden.
zıme, vakür=kuzey.
zıme=1-kuzey, 2-dağlar arasındaki vadili yerler, iki dağın arasındaki geçitli yerler, dağ yamacı, 3-güneş görmeyen veya çok az güneş gören yer.
zımedê cı dı=kuzeyinde.
zımek=dağlar arasındaki susuz dere. yalnız yağmur sularını taşırlar.
zımel=bıyık.
zımêlın=bıyıklı.
zımêli=bıyıklar.
zımêl-zımêle=bıyık.
zımeno kemerê Mexteli=yankı yapiyor Meğtelenin kayaları.
zımeyın=kuzeyli.
zımeyo=1-kuzeydır, 2-güneşsizdir, 3-karanlıktır.
zımıstan ra zımıstan=kıştan kışa.
zımıstan ra=kıştan.
zımıstan=kış.
zımıstani rê=kışa.
zımıstani=kışın.
zımıstanlıx=kışlık.
zımıstanna=başka bir kışta, gelecek kış.
zımıston=kış.
zımıstoni=kışın.
zımi=uğultu, uğultulu ses, yankı.
zımmi=yankılama, yankı vb.şeylerin sesi.
zımnayenı-zımnayış=uğuldatmak, yankı çıkarmak.
zımpara (Far)=1-zımpara, 2-çapkın erkek.
zımpara kerdenı-kerdış=zımparalamak.
zımpare=zımpara.
zımpere=zımpara.
zına kerdenı-kerdış=zina yapmak.
zına kerdox=zina yapan kimse.
zına=zina.
zınar=kaya.
zınbêl=bıyık.
zınbêlın=bıyıklı.
zınbêli cıkerdi=bıyıklarını kesti.
zınbêli taşıti=bıyıklarını traş etti.
zınbêli=bıyık, bıyıklar.
zıncar bıyayenı-bıyayış=paslı olmak.
zıncar kerdenı-kerdış=paslandırmak.
zıncar=pas.
zıncarın=paslı.
zıncari gırêdayenı-gırêdayış=pas bağlamak, paslanmak.
zıncı=burun.
zıncırı=zincir.
zıncıri=zincirler.
zınci antenı-antış=burun çekmek.
zınci dı=burnunda.
zınci dolme=dolmeburunlu.
zınci gêryayenı-gêryayış=burnu tıkanmak.
zınci ra=burnundan.
zınci şıyayenı-şıyayış=burnu akmak.
zınci vera=burnun önünden.
zınci=burun, burunlar.
zıncil kerdenı-kerdış=zincirlemek, zincira vurmak.
zıncila gırêdayenı-gırêdayış=zincirle bağlamak.
zıncila qeyd kerdenı-kerdış=zincirle kaydetmek, kayda vurmak.
zıncilı=zincir.
zıncilın=zincirli.
zıncir kerde=zincirlenmiş olan, zincirli.
zıncir kerdenı-kerdış=zincirlemek.
zıncirı=zincir.
zıncirın=zincirli.
zınciri=zincirler.
zınciya cı cıkerdı=burnunu kesti.
zınciya cı=burnu.
zınciyın=burunlu.
zınc-zıncı=1-burun, 2-dikenli çalı.
zından bıyayenı-bıyayış=1-karanlık olmak, 2-hapsedilmek.
zından kerdenı-kerdış=zindana koymak, hapsetmek.
zından kewtenı-kewtış=zindana girmek, hapse girmek.
zından=1-zindan, karanlık, 2-hapishane.
zınde bıyayenı-bıyayış=canlı olma durumu.
zınde=canlı.
zındeya=canlıdır (dişil).
zındeyo=canlıdır (eril).
zındıq bıyayenı-bıyayış=kafir olmak, imansız olmak.
zındıq=1-zındık, kafir, münafık, dinsiz ve imansız, tanrı ve ahrete inanmayan, 2-vicdansız, zalim, 3-serseri, soytarı.
zındıqey kerdenı-kerdış=zındıklık yapmak.
zındıqey=zındıklık.
zındıqinı=imansizlık, kafirlik, zındiklik.
zındıqlıxey=zındıklık.
zındıqo xuli zındıq=zındık oğlu zındık.
zındiq=dinsiz imansız, kafir, münafık, zındik.
zındiqey kerdenı-kerdış=imansızlık yapmak, kafirlik yapmak.
zındiqey=imansızlık, kafirlik.
zındiqinı=zındıklık, münafıklık.
zındiqo xüli zındiq=zındik oğlu zındik.
zıng=çınlama sesi, zangırdama, zıngırdama, çıngırdama sesi.
zıngayê=çınliyordu, zangırdiyordu.
zıngayenı-zıngayış=çınlamak, zangırdamak.
zıngeno=çınliyor, zangırdiyor.
zıngı zınga çandê Kılisiya=Kilisenin çan sesinin zıngırdamasıdır.
zıngı zıngı=çan sesi, çıngırak sesi, zangır zangır, çınlama sesi, zangır zangır, zıngıltı sesi.
zıngıl cınayenı-cınayış=zil çalmak, çan çalmak.
zıngıl=tavada yapılan yağlı ve sulu ekmek (şolık), 2-çan, çıngırak, zil, 3-küçük üzüm salkımı, çıngıl.
zıngılek=keçi veya koyunların boynuna takılan çıngırak.
zıngılık=çan, çıngırak, zil.
zıngılın=çanlı, çıngıraklı.
zıngırti=zıngırtı, gürültü, güçlü titreme ile oluşan ses.
zıngi cı ra vıjyayenı-vıjyayış=çınlama sesini çıkarmak.
zıngi kerdenı-kerdış=çınlamak.
zıngi=çıngırdama, çınlama, zıngırdama, gürleme, zıngırtı, zınlama sesi.
zıngini cı ra vıjiyê=çınlama sesi kendisinden çıktı.
zıngini vetenı-vetış=çıngırtı veya zıngırtı sesini çıkarmak.
zıngnayenı-zıngnayış=zıngırdatma, çınlatma.
zıngzıng=çınlama, çıngırtılı ses, zangırdama.
zıp u zıwa=kup kuru.
zıp u zuwa=kupkuru.
zıp=1-fırlamak, hoplamak, sıçramak, 2-zıplayan bir şeyin çıkardığı ses.
zıpı zıpı=zıp zıp.
zıpkın (Tr)=zıpkın.
zıpzıp (Tr)=zıpzıp.
zıpzuwa=kupkuru.
zıq mendenı-mendış=1-büzülüp kalmak, 2-kıpırdamamak.
zıq vınderdenı-vınderdış=dikilip durmak, kıpırdamamak.
zıq zıq wınyayenı-wınyayış=gözlerini fal taşı gibi açıp bakmak.
zıq=1-büzülme, kısılma, 2-dikilip durmak, kıpırdamamak, hareketsiz kalmak, 3-gözlerini bir noktaya dikmek.
zıqa=1-anırdı, 2-hapşırdı.
zıqaq ra=sokaktan.
zıqaq=sokak.
zıqayenı-zıqayiş=1-büzülmek, kısılmak, 2-heykel gibi durmak, bir noktaya bakmak, 3-anırmak, 4-hapşırmak.
zıqıki amey vero=hıçkırmak, hıçkırık önüne gelmek.
zıqıki=hıçkırık.
zıqım bıyayenı-bıyayış=zikkım olmak, yemek nasip olmamak.
zıqım bo=zıkkım olsun.
zıqım burê=zıkkım yiyesin, zıkkımlan.
zıqım burı=zıkkım ye.
zıqım kı=zıkkımlan.
zıqım wenê=zıkkımlaniyorsun?
zıqım=zıkkım, zehir, ağı.
zıqımê xo kı=zıkkımlan.
zıqımnayenı-zıqqümnayış=zıkkımlamak.
zıqıqi=hıçkırık, gegirme.
zıqlıqê (zıqıqê) bermi=ağlama hıçkırıkları.
zıqlıqi (hılqıki)=hıçkırık, geğirme, hıçkırma.
zıqlulık=nefes borusu.
zıqqım bıyayenı-bıyayış=zikkım olmak, yemek nasip olmamak.
zıqqım bo=zıkkım olsun.
zıqqım burê=zıkkım yiyesin, zıkkımlan.
zıqqım burı=zıkkım ye.
zıqqım kı=zıkkımlan.
zıqqım wenê=zıkkımlaniyorsun?
zıqqım=zıkkım, zehir, ağı.
zıqqımê xo kı=zıkkımlan.
zıqqımnayenı-zıqqümnayış=zıkkımlamak.
zıqqüm (Ar)=zıkkım, zehir, ağı.
zıqqüm bıyayenı-bıyayış=zikkım olmak, yemek nasip olmamak.
zıqqüm bo=zıkkım olsun.
zıqqüm burê=zıkkım yiyesin, zıkkımlan.
zıqqüm burı=zıkkım ye.
zıqqüm kı=zıkkımlan.
zıqqüm wenê=zıkkımlaniyorsun?
zıqqümê xo kı=zıkkımlan.
zıqqümnayenı-zıqqümnayış=zıkkımlamak.
zıqüm bıyayenı-bıyayış=zikkım olmak, yemek nasip olmamak.
zıqüm bo=zıkkım olsun.
zıqüm burê=zıkkım yiyesin, zıkkımlan.
zıqüm burı=zıkkım ye.
zıqüm kı=zıkkımlan.
zıqüm wenê=zıkkımlaniyorsun?
zıqüm=zıkkım, zehir, ağı.
zıqümê xo kı=zıkkımlan.
zıqümnayenı-zıqqümnayış=zıkkımlamak.
zır delu=zır deli.
zır deluyey=zır delilik.
zır xint=zır deli.
zır xintey=zır delilik.
zır zır kerdenı-kerdış=1-anırmak, angırmak, zırlamak, 2-bağırıp çağırmak.
zır zır=zır zır, bıktırıcı, usandırıcı bağırma veya ağlama.
zır=1-kaba, inatçı, 2-aşırı derecede, tam, 3-anırış, anırma, zırlama, zırıltı (eşek angırması vb).
zıra bı=1-anırmıştı, zırlamıştı, 2-bağırmıştı, çağırmıştı.
zıra=anırdı.
zırafa=zurafa.
zırahmaq=zır ahmak.
zırar bı=zarar oldu.
zırar bıyayenı-bıyayış=zarar olmak.
zırar da pıro=zarar vurdu, zarar vermek.
zırar dayenı-dayış=zarar vermek.
zırar dıyayenı-dıyayış=zarar görmek.
zırar diyaye=zarar gören kimse.
zırar güna pıro=zarara uğramak, zarar görmek.
zırar kerd=zarar eti.
zırar kerdenı-kerdış=zarar etmek.
zırar kerdox=zarar eden, zararcı.
zırar pıro dayenı-dayış=zarar vurmak.
zırar pıro dayox=zarar vuran kimse.
zırar vinayenı-vinayış=zarar görmek, zarara uğramak.
zırar=zarar.
zırarê cı resa ey zi=zararı onada yetişti.
zırarın=zararlı.
zıraro=zarardır.
zırayê=1-anıriyordu, zırliyordu, 2-bağıriyordu.
zırayenı-zırayış=anırmak, zırlamak, bağırmak.
zırbella=belalı, tam belalı.
zırcahil=çok cahil.
zırcahilinı=zırcahillik.
zırç=yeni filizlenen ot, çim.
zırça=1-atıp tutu, 2-yaygarayı bastı, 3-sıçtı.
zırçayenı-zırçayış=nıç nıç etmek, bağırıp çağırmak.
zırçe=ot filizi.
zırçenı-zırçış=atıp tuturmak, yalan ve palavra atmak.
zırçı zırçı kerdenı-kerdış=nıç nıç etmek, yapmamak için bağırıp, çağırıp nazlanmak.
zıreat=ziraat.
zıreet=ziraat.
zırena=anıriyor, zırliyor (eşek gibi) (dişil).
zıreno=anıriyor, zırliyor (eşek gibi) (eril).
zıret=ziraat.
zıretey kerdenı-kerdış=ziraat ile uğraşmak. ziraat etmek.
zıretey=ziraatlık.
zırh (Far)=zırh.
zırı zırı=zırıl zırıl.
zırı zırrı kerdenı-kerdış=zırlamak, ağlayıp bağırıp çağırmak.
zırı zırrı vetenı-vetış=zırlamak, ağlayıp, bağırıp çağırmak.
zırıngi=1-tokat sesi, 2-sac vb. sert şeylerin çıkardığı ses.
zırıngnayenı-zırıngnayış=çınlatmak, gümbürdetmek.
zırınqayenı-zırınqayış=1-çınlamak, 2-haykırmak.
zırınqi vetenı-vetış=1-çınlatmak, 2-haykırtmak.
zırınqi=1-çınlama sesi, 2-haykırış.
zırınqna=1-çınlattı, 2-haykırtı.
zırıqnayenı-zırıqnayış=çınlatmak.
zırızırı=zırlamak, zırıltı.
zıri=anırma, zırlama.
zıring=sac, ince demir ve ona benzer şeylere sert bir şey vururken çıkan ses.
zırna cınayenı-cınayış=zurna çalmak.
zırna=zurna.
zırnana=bir zurna daha.
zırnayenı-zırnayış=anırtmak, zırlatmak.
zırnayın=zurnalı.
zırnewani=zurnacılar.
zırnık nêdana to=zırnik vermem sana.
zırnık=zere, zerecik, zırnik.
zırnıq nêdana=zırnık vermem.
zırnıq=1-zırnık, bir şeyin en küçük ve işe yaramaz parçası, 2-zere, zerecik, 3-hiç bir şey, 4-şıçan otu.
zırniq (zırnıq)=zere kadar.
zırniqê=bir zere.
zıro=1-korkak, atıp tuturan, 2-anıran, zırlama.
zırr=zırlama işi.
zırrı zıra ciya=zırlamsının sesidir, zırlamasıdır.
zırrı zırı=zır zır zırlama.
zırrı zırra ciya=zırlamsının sesidir, zırlamasıdır.
zırrı zırrı kerdenı-kerdış=zırlamak, ağlayıp bağırıp çağırmak.
zırrı zırrı vetenı-vetış=zırlamak, ağlayıp, bağırıp çağırmak.
zırrı zırrı=zır zır zırlama.
zırri=zırlama, zırıltı sesi.
zırt fırt=ikide birde, süreklice.
zırt pırt=ikide birde, uygunsuzca.
zırt u pırt=zırt ve pırt. (atıp tuturmak)
zırt zırt kerdenı-kerdış=apık sapık konuşmak, fiyaka yapmak, gösterişte bulunmak rastgele uygunsuz davranmak.
zırt zırt=ikide birde, sık sık ve uygunsuz zamanlarda.
zırt zırtı mekı=zırt zırt etme.
zırt=yalan söyleyene ve olayları abartana karşı kulanılan bir sözcük.
zırtayenı-zırtayış=zırlamak, anında kızıp çağırıp bağırmak.
zırteno=zırliyor.
zırtı zırtı=zırt zırt durumu.
zırtık=1-çok atıp tuturan kimseye derler, 2-posa, pislik vs.
zırtıkê cı vet=pisliğini çıkardı (bokunu çıkardı).
zırtıkê cı vetenı-vetış=birisini pis etmek, perişan etmek, posasını çıkarmak, suyunu çıkarmak, rezil etmek.
zırtıki çekerdenı-çekerdış=sevinçten tekme atmak (eşek vb)
zırtıki eştenı-eştış=sevinçten tekme atmak (eşek vb).
zırtıki=eşek tekmiklemesi, eşek sevinci.
zırti=zırıltı, boş konuşma, boş atma.
zırtlaboz=laf dinlemeyen, çabuk kızıp reaksiyon gösteren.
zırtlabozinı=zırtlapozluk, çabuk kızma durumu.
zırtlan=sırtlan
zırtleme=başı bozuk dolaşan ve çok keseden atan kişilere derler.
zırtnayenı-zırtnayış=zırtlatmak, bağırtılmak, kızdırılma.
zırto=zırlama, çok yalan söyleyen, palavra atan ve olayları abartan kişi ve ona karşı kullanılan bir sözcük.
zırxê=zırh.
zırxıt=ufak bir sinek çeşidi.
zırxint=tam deli, deli divane.
zırzır=zırlama, zırıltı, ağlama sesi, bağırma sesi.
zırzırok=hep ağlayıp zırlayan veya nazlanan kimseye derler.
zırzop=birdenbire meselelerin içine atılana derler.
zıt maney=zıt manalılar.
zıt maneyınan=zıt manalıları.
zıt=karşıt.
zıtê pê=birbirinin zıtı.
zıtê pêyan=birbirine zıt olanlarını.
zıtê pêyê=birbirinin zıtıdırlar.
zıvıl bıyayenı-bıyayış=göbrelenmiş olmak.
zıvıl kerdenı-kerdış=göbrelemek.
zıvıl=göbre.
zıvılın=göbreli.
zıwa (zelalı, pakı)=temiz, zelal, arındırılmış olma durumu.
zıwa bıyayenı-bıyayış=kurumak.
zıwa kerdenı-kerdış=kurutmak.
zıwa kı=kurut.
zıwa=biraz kuru, suyu çekilmiş.
zıwan cıkerdenı-cıkerdış=dili kesmek.
zıwan u zeravê cı=dil ve lehçeleri, şiveleri.
zıwan zanayox=dil bilimcisi.
zıwan=dil, lisan.
zıwana (Far)=zıvana, iki ucu açık küçük boru.
zıwana=dille.
zıwanan=dilleri.
zıwandê cı dı=dillinde.
zıwandê mı seroyo=dilimin ucundadır.
zıwanê cı gêrıya=dili tutuldu, konuşamadı.
zıwanê cı geyra=dili döndü, konuşmaya başladı.
zıwanê cı newe abıya=dili şimdi açıldı, çözüldü.
zıwanê cı=dilli.
zıwanê Dımıli=Dımılilerin dilli.
zıwanê edebıyati=edebiyat dili.
zıwanê marı=anadili.
zıwanê miyan dı=bir dilin içinde.
zıwanê nuşnayenı=yazı dili.
zıwanê Zazaki=Zaza dili.
zıwanın=dilli, konuşkan.
zıwaniya=dille.
zıwaniyê=dillerdir.
zıwanna=başka bir dil.
zıwano weş mari qülıra vejeno=tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
zıwano weş=tatlı dili.
zıwano xerib=yabancı dil.
zıwano=dildir.
zıwanzan=dilbilimcisi.
zıwayey=kurumuşluk, kuruluk.
zıxar=büyük dişli el bıçkısı, hızar.
zıxm=sıkı, dolgun.
zıxmi=ucuna çivi takılan çubuk (çıwey zıxmi).
zıxre=zahire, azık, erzak.
zıxrey xo bıgi=erzakını al.
zıxrey xo zerekı=zahirenı içeri koy.
zıxt kerdenı-kerdış=1-kışkırtmak, 2-ucu çivili deynek ile dörtmek.
zıxt=1-baskı, 2-hayvanlara dörtmek için sopanın başına veya övendirenin ucuna takılan sivri madden, 3-kışkırtma, teşfik etme.
zıya (Ar)=kaybolma, yitme, kayıp.
zıyan bıyayenı-bıyayış=1-zarar olmak, 2-ziyan olmak, harcanmak.
zıyan kerd=1-zarar etti, 2-kaybetti.
zıyan kerdenı-kerdış=1-zarar etmek, 2-ziyan etmek, harcamak.
zıyan kerdox=zarar eden, 2-ziyan eden, harcayan kimse.
zıyan=1-zarar, 2-harcanma, kaybolma.
zıyanê xo açarnayenı-açarnayış=zararını çevirmek.
zıyanê xo bıgi=zararını al.
zıyanê xo da=zararını verdi.
zıyanın=zararlı.
zıyani=zararlar.
zıyar-zıyarı=ziyaret.
zıyayenı-zıyayış=kuzulamak, hayvanlarda doğum yapmak.
zıyêno=1-akiyor, 2-doğuyor.
zız zız=sızlama, çok acıma.
zız=1-sızlama, yanma, yara, yara acısı, erime, cız etme, 2-yürek yakıcı.

zi (ji)=de.
zian diyayenı-diyayış=zarar görmek.
zian=zarar.
zibanı (ziwanı)=ekinler içerisinde yetişen yabani bir ot.
ziç gırêdayenı-gırêdayış=çapak bağlamak, çapaklanmak.
ziç kerdenı-kerdış=kuş, tavuk vb. hayvanların dışkı yapması.
ziç tepıştenı-tepıştış=çapak tutmak, çapaklanmak.
ziç=1-kuş, tavuk vb. hayvanların pisliği, dışkısı, 2-çapak.
ziçê çıman=göz çapağı.
ziçê goşi=kulak kiri, kulak çapağı.
ziçê kergı=tavuğun dışkısı.
ziçın=çapaklı.
zifaf (Ar)=gerdeğe girme, gerdek.
zift (Ar)=zift.
zift kerde=ziflenmiş olan.
zift kerdenı-kerdış=ziftlemek.
zihayat (Ar)=canlı, yaşayan.
zihin (Ar)=zihin.
zihnen (Ar)=zihince, zihinli.
zihniyet (Ar)=zihniyet.
zihniyeto xırab=kötü zihniyet.
zikzaq (Fr)=zikzak.
zikzaq bıyayenı-bıyayış=zikzaklı olmak.
zikzaqın=zikzaklı.
zil cınayenı-cınayış=zil çalmak.
zil dayenı-dayış=filizlenmek.
zil eştenı-eştış=filizlenmek, sürgünlenmek, yeşermek.
zil teber eştenı-eştış=filizlenmek, uç çıkarıp yeşermek.
zil u zırna=1-zil ve zurne, 2-argoda sarhoş olma durumu.
zil zırna=zil zurna, aşırı ölcüde sarhoş.
zil=1-filiz, sürgün, filizlenmek, yeni yeni yeşermek, 2-çan, zil.
zilıg dı=zilde, dilde (kadın organının).
zilıg ra=zilden, dilden (kadın organının).
zilıg vatenı-vatış=kadın organına sövmek.
zilıg=kadın organının orta kısmı, orta dili, zili.
zilıgê cı=dili, zili (kadın organı).
zilıgın=dilli, zilli (kadın organının).
zilık dı=zilde, dilde (kadın organının).
zilık ra=zilden, dilden (kadın organının).
zilık vatenı-vatış=kadın organına sövmek.
zilık=1-soğanın cücüğü, orta filizi, 2-küçük filiz, filizcik, 3-kadın organının orta kısmı, orta dili, zili, kadının üreme organının içi, namahrem yerinin orta dili.
zilıkê cı=dili, zili (kadın organı).
zilıkın=dilli, zilli (kadın organının).
zili=1-filizler, 2-ziller, çanlar, 3-kaba olarak oruspu anlamında, 4-sülük.
zillık dayenı-dayış=filizlenmek, yeni yeni topraktan çıkmak.
zillık=1-filiz, 2-kadın üreme organının ortasındaki dil, dilcik.
zimmet (Ar)=zimmet.
zimmetê xo vıstenı-vıstış=zimmetine geçirmek.
zin kerdê=eğerlenmiş at.
zin kerdenı-kerdış=atı eğerlemek.
zin kı=eyerle.
zin mekı=eyerleme.
zin=atın eğeri.
zina (Ar)=gayri meşru cinsel ilişki, zina.
zina bıyayenı-bıyayış=zina olmak, ırza geçilmek.
zina kerdenı-kerdış=zina yapmak, gayri meşru cinsel ilşkide bulunmak.
zina kerdox=zina yapan kimse.
zincılı=zincir.
zincılıyayenı-zincılıyayış=1-çürüyüp dökülmek, iyice ezilmek (eti), 2-hareket ve davranışları çok yavaş olmak, hantal olmak.
zincılnayenı-zincılnayış=posasını çıkarırcasına ezmek, çok dövmek.
zinci=eyercı, at eyerlerini yapan kişi.
zincila qeyd kerdenı-kerdış=zincir ile bağlamak, keyd etmek.
zincilı kerdenı-kerdış=zincirlemek.
zincilı pa kerdenı-kerdış=zincir takmak.
zincilı=zincir.
zincilın=zincirli.
zincilıro dayenı-dayış=zincire vurmak.
zincir kerdenı-kerdış=zincirlemek.
zincira qeyd kerdenı-kerdış=zincir ile bağlamak, keyd etmek.
zincirı (Far)=zincir.
zincirı kerdenı-kerdış=zincirlemek.
zincirın=zincirli.
zincirıro dayenı-dayış=zincire vurmak.
zindan bıyayenı-bıyayış=1-karanlık olmak, 2-hapse konulmak.
zindan dı rê=zindandadırlar.
zindan eştenı-eştış=zindana atmak hapishaneye koymak.
zindan kerdenı-kerdış=1-karanlık etmek, 2-hapishaneye koymak.
zindan=1-çok karanlık, 2-hapis, hapishane.
zindanın=1-karanlık olma durumu, 2-hapishane gibi olma durumu.
zindano=1-zifiri karanlıktır, 2-zindandır, tutuk evidir.
zinde (Far)=dinç, canlı, diri, sağlam.
zinê estorı=atın eyeri.
zinet=1-maddeni para gibi yapılan altın, 2-mücevher vb.
zingıl=1-çındırak, 2-at eyerı.
zinı=bir bayan ismi.
zinvan=at eyerini yapan veya satan kimse.
zipıkı=dolu.
zippıkı=yüksek bir yerden akan veya damlamakta olan suyun donmasiyle oluşan sarkık buz parçaları, buz şeritlerı.
ziq mend=dik ve hareketsiz kaldı.
ziq mendenı-mendış=dikilip kalmak.
ziq wınyayenı-wınyayış=durup dik dik bakmak, hareketsiz durmak.
ziq ziq wınêno=dik dik bakiyor, gözünü ayırmiyor.
ziq=1-hareketsiz kalmak, 2-gözlerini fal taşı gibi açıp bakmak.
ziqo=1yan yan bakana derler, 2-korkak, 3-gözleri fırlat, büyük ve biçimsiz olan kişiye derler.
ziqzaq bıyayenı-bıyayış=zikzaklı olmak.
ziqzaq=zikzak.
ziqzaqın=zikzaklı.
zira (Far)=zira, çünkü, şundan dolayı.
zirayi (Ar)=zirai.
zirç (ziç)=kuş, tavuk vb. hayvanları pisliği, gübresi.
zirç kerdenı-kerdış=kuş, tavuk vb. hayvanlarda pislemek.
zireat (Ar)=çiftçilik, tarım, ziraat.
zireatey=ziraatçılık.
zireatinı=ziraatlık.
zireatvan=ziraatçı.
zirhat=ziraat.
zirhatey=ziraatçılık.
zirhet=ziraat.
zirhetey kerdenı-kerdış=ziraat yapmak, ziraat ile uğraşmak.
zirhetey=ziraatlık.
zirt=zirt, kaba konuşma, "at babam at" anlamında.
zirtboz=övünen, bol keseden atan, kendini büyüten kimselere denir.
zirtı zirtı=zırt zırt.
zirtık=at, eşek vb. hayvanların sevinçten atıkları tekmikler.
zirtıkê zirtbozan=bol keseden atanların atıkları zirtikler.
zirtıki day xo=sevinip eşekvari hareket edenlere denilir.
zirtıki=tekmikleme, zevkten kudurma, zıplayıp oynama
zirto=bol keseden atan, veya korkak kimselere derler.
zirve (Ar)=1-doruk, tepe, 2-en üst aşama.
zirzop=delişmen, aklına eseni yapan.
zirzopcılıxey=zirzopculuk.
zirzopey=zirzop olma durumu, zirzopluk.
zirzopinı=zirzopculuk.
zivker=kuyumcu.
zivkerinı=kuyumculuk.
ziwan-ziwanı=ekinler içerisinde yetişen yabani bir ot çeşidı.
ziwon=ekinler içinde yetişen yabani bir ot.
ziya (Ar)=ışık, aydınlık.
ziyadar (Ar+Far)=aydınlık, parlak, ışığı bol.
ziyade (Ar)=1-çok, daha çok, 2-çoğalma, artma.
ziyade bıyayenı-bıyayış=ziyade olmak, çoğalmak.
ziyade bo=ziyade olsun.
ziyade kerdenı-kerdış=ziyade etmek, çoğaltmak.
ziyafet (Ar)=konukları yemekli, eğlenceli ağırlama, şölen.
ziyafet antenı-antış=ziyafet çekmek.
ziyafet dayenı-dayış=ziyafet vermek.
ziyafet kerdenı-kerdış=ağırlamak, ziyafet etmek.
ziyafet kerdox=ziyafet çeken, davet eden, davetçi.
ziyafetey=eğlenceli ağırlama, ziyafet, ziyafet çekmek.
ziyan (Far)=zarar, zarara uğramak.
ziyan bıyayenı-bıyayış=ziyan olunmak, zarar olmak, harcanmak.
ziyan bolo=ziyan çoktur.
ziyan dayenı-dayış=zarar vermek, ziyan vermek.
ziyan kerdenı-kerdış=1-zarar etmek, zarara uğramak, 2-kaybetmek, zayi etmek.
ziyan zarar=zarar ziyan.
ziyan=1-zarar, 2-ekili tarla, kaybolma, harcanma.
ziyaney=zarar, zarara uğrama.
ziyankar (Far)=sürekli zarar veren veya zarar vermeyi huy edinmiş olan.
ziyankarey=ziyankarlık.
ziyankarinı=ziyankarlık.
ziyara Baboy=Babonın ziyaretı.
ziyara Koçbabay=koçbaba ziyaretı.
ziyaret bıyayenı-bıyayış=ziyaret edilmek, tavaf edilmek.
ziyaret kerdenı-kerdış=ziyaret etmek, ziyarete bulunmak.
ziyaret kerdox=ziyaretçi, ziyaret eden.
ziyaret=birini veya bir yeri görmeye gitme, görüşme.
ziyaretci=ziyaretçi.
ziyaretcinı=ziyaretcilik, ziyaret etme durumu.
ziyaretçi=ziyaretçi.
ziyaretey=ziyaret etmek, görme veya görüşmeye gitmek.
ziyaretge-ziyaretgeh=ziyaretgah.
ziyaretı=ziyaret edilen yer, ziyaretgah.
ziyaretvan=ziyaretçi, ziyaret eden.
ziyarı=ziyaret, kutsallığına inanılarak ziyaret edilen yer.
ziyayenı-ziyayış=doğmak.
ziyena=doğuyor.
ziynet (Ar)=süs, bezek, altından yapılan takı süs eşyası.
ziyon bıyayenı-bıyayış=harcanmak, ziyan olmak.
ziyon dayenı-dayış=zarar vermek.
ziyon deya pıro=ziyan vuruldu, zarara uğradı.
ziyon kerdenı-kerdış=ziyan etmek, zarar vermek.
ziyon zorar=ziyan zarar.
ziyon=ziyan, zarar.
ziz kerdenı-kerdış=netleştirmek, etkili hale sokmak.
ziz kewto=bitkin düşmüş.
ziz=1-ağlamaklı, hüzünlü, üzgün, bitkin, 2-sızlama, yanma, erime, 3-zelallaştırmak, netleştirmek.
zizıno=üzgündür, hüzünlüdür, bitkindir.

zoan=dil, lisan.
zoanê Zazaki=Zaza dili.
zobi zobi=başka başka, daha, daha.
zobi=başka, daha.
zobin=başka, diğeri.
zobina ki=başka türlü.
zobinan bıvinê=birbirlerini görün, birbirinizi görün.
zobinan perskerê=birbirinizi sorun.
zobinan=birbirlerini, başka, ayrıca.
zobinı gırotenı-gırotış=birbirini almak.
zobinı perayenı-perayış=birbirini tutmak, birbirine destek vermek.
zobini boyax kerdenı-kerdış=birbirini boyatmak.
zobini cıkerdenı-cıkerdış=birbirini kesmek.
zobini gırêdayenı-gırêdayış=birbirini bağlamak.
zobini kıştenı-kıştış=birbirini öldürmek.
zobini mendenı-mendış=birbirine benzemek.
zobini müdafa kerdenı-kerdış=birbirini müdafa etmek.
zobini pawıtenı-pawıtış=birbirini beklemek.
zobini ra abırnayenı-abırnayış=birbirinden ayırmak.
zobini ra bıyayenı-bıyayış=birbirinden doğmak, olmak.
zobini ra duri kewtenı-kewtış=birbirinden uzaklaşmak.
zobini ra duri vıstenı-vıstış=birbirinden uzaklaştırmak.
zobini ra nımıtenı-nımıtış=birbirinden saklamak, gizlemek.
zobini ra remayenı-remayış=birbirinden kaçmak.
zobini ra remnayenı-remnayış=birbirinden kaçırmak.
zobini rê ixanet kerdenı-kerdış=birbirine ihanet etmek.
zobini rê nengi çinayenı-çinayış=birbirine sövmek, küfretmek.
zobini rê paşti dayenı-dayış=birbirine bel vermek, arka çıkmak.
zobini rê vatenı-vatış=birbirine söylemek.
zobini remnayenı-remnayış=birbirini kaçırmak.
zobini ro dayenı-dayış=birbirine vurmak.
zobini rotenı-rotış=birbirini satmak, birbirine ihanet etmek.
zobini se eştenı-eştış=birbirinin üzerine atmak.
zobini ser kerdenı-kerdış=birbirine eklemek.
zobini şiyayenı-şiyayış=birbirine benzemek.
zobini tepıştenı-tepıştış=birbirini tutmak, desteklemek.
zobini vıran kerdenı-kerdış=birbirini soymak, çıplak etmek.
zobini vırarı kerdenı-kerdış=birbirini kucaklamak.
zobini vırarı kewtenı-kewtış=birbirinin koynuna girmek.
zobini waştenı-waştış=birbirini istemek, arzu etmek.
zobini werdenı-werdış=birbirini yemek.
zobini xapeynayenı-xapeynayış=birbirini kandırmak.
zobini xint kerdenı-kerdış=birbirini delirtmek.
zobiniya gırêdayenı-gırêdayış=birbirleriyle bağlamak.
zobiniya zewzınayenı-zewzınayış=birbiriyle evlenmek.
zof insan=çok insan, bir hayli insan, epey insan.
zof kerdox=çoğaltan, fazlalaştıran.
zof şı tayn mend=çoğu gitti azı kaldı.
zof zof=çok çok, bol bol, fazla fazla.
Zof=çok, epey, fazla.
zolekı=1-küçük kumaş parçası, 2-küçük et derisi, parçası.
zoleki=kesilen ince uzun bez, et veya deri parçaları.
zolı dê sersaqedê pantolan ro=pantolun diz kapağına parça vurdu.
zolı kerdenı-kerdış=deriyi uzun parçalar halinde kesmek veya yüzmek.
zolı=1-kesilen ince uzun et veya deri parçası, 2-yırtık veya delikli giyim eşyası üzerine vurulan yama parçası.
zoli vetenı-vetış=deriden veya bezden uzun parçalar çıkarmak.
zom ame=zam geldi.
zom kerd=zam yaptı, fiatı artırdı.
zom=1-çok sarhoş olan, 2-zam, fiat artışı.
zoma (zama)=damat, enişte, güvey.
zome=1-yazlık ev, 2-güneş görmeyen yer, 3-kuzey.
zomp pıro dayenı-dayış=balyozlamak, balyoz vurmak.
zomp=balyoz.
zompci=balyozcu.
zompcinı=balyozculuk.
zompık=ucu topak olan sopa.
zompın=balyozlu.
zon cı kewtenı-kewtış=1-dillenmek, konuşmaya başlamak, 2-sancı girmek.
zon dayenı-dayış=sızlamak, acı vermek.
zon gêryayenı-gêryayış=dili tutulmak, konuşamamak.
zon kewt cı=sızı girdi.
zon=1-dil, lisan, 2-sızı, acı, yanma, ağrı.
zona=1-biliyor (dişil), 2-bildi.
zonaye bıyaye=bilgili olma.
zonayenı-zonayış=bilmek, bilinç, bilgili olma durumu.
zonayox (zanayox)=bilen, bilgili, bilici.
zoncı ferı=tek çift.
zoncı=çift.
zondê mı seroyo=dilimin ucundadır.
zonderg=uzun dilli.
zondes (11)=onbir.
zondesê=bir onbir, onbirlik.
zondesın=onbirinci.
zondesna=onbir daha.
zone bıyayenı-bıyayış=bilgili olmak.
zonê ma=dilimiz, lisanımız.
zonê zerri=yürek acısı.
zonêmay=anadil.
zoneno (zano)=biliyor.
zonın=1-sancılı, 2-dilli.
zoni=1-diller, 2-diz, dizler.
zoniyayenı-zoniyayış=bilinmek, eyan beyan olmak, tanınmak.
zono (zano)=biliyor (eril).
zonqıl=küçük üzüm salkımı, çıngıl.
zontuj=sivri dilli, konuşkan.
zoolog (Fr)=zooloji uzmanı, hayvan bilimcisi.
zooloji (Fr)=hayvan bilimi.
zooteknik (Fr)=evcil hayvanları üretme ve yetiştirme bilimi.
zopan ver şanayenı-şanayış=sopaların önüne vermek, dövmek.
zope bıyayenı-bıyayış=sopalanmış olmak, dövülmek.
zope kerdenı-kerdış=sopalamak, sopa vurmak.
zope=sopa.
zopeyın=sopalı.
zor bella=güç bella, zorlukla.
zor bıyayenı-bıyayış=zor olmak, zorlaşmak.
zor cı dayenı-dayış=zorlamak, üstünlük sağlamaya çalışmak.
zor cı ra aseno=zor kendisinden görünüyor.
zor dayenı-dayış=zor vermek, zorlamak, sıkıştırmak.
zor dayox=zor veren, zor verici.
zor karardenı-ardış=zor kullanmak.
zor kerdenı-kerdış=hükmetme, zor verme, zorlamak, zorlaştırmak.
zor reseno ca=zor yerine yetişiyor.
zor u zılım=baskı ve zulüm.
zor xo dayenı-dayış=kendi kendini zorlamak, sıkmak.
zor zano=zor bilir.
zor zar=güç bela, zorlukla.
zor=sıkıntı, güçlük, rahatsızlık, zor, güç, çetin, zahmet, zorbaca davranmak, zora baş vurmak.
zora ardenı-ardış=zorla getirmek.
zora berdenı-berdış=zorla götürmek.
zora gırotenı-gırotış=zorla almak.
zora gırotox=zorla alan.
zora rotenı-rotış=zorla satmak.
zora şı=zor ile gitti.
zora=zor kullanarak, zor ile, zorla.
zoraki=zoraki, istemeyerek, direterek.
zoran ver=zorlama sonucu, zorlamadan ötürü.
zorba (Far)=gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan.
zorbalıxey=zorbalık.
zorbayinı=zorbalık.
zorbaz=zorba.
zorbazinı=zorbalık, diktatörlük.
zorbe bıyayenı-bıyayış=zorba olmak.
zorbe=zorba.
zorbey=zorbalar.
zorbeyey=zorbalık.
zorbeyinı kerdenı-kerdış=zorbalık yapmak, zora başvurmak.
zorbeyinı=zorbalık.
zordar=baskı uygulayan, zor kullanan, hükmeden.
zordarey kerdenı-kerdış=zorbalık yapmak.
zordarey ra=zorbalıkla.
zordarey=hükmetme durum, zorbalık.
zordareya=zorbalıkla, zor ile.
zordarinı kerdenı-kerdış=zorbalık yapmak.
zordarinı=zorbalık, zor kullanma durumu.
zordayenı-zordayış=zorlamak, zor kulanmak.
zordayox=zorlayan, zor kulanan, zorba.
zordê cı şı=zoruna gitti.
zordê cı şiyayenı-şiyayış=zoruna gitmek.
zordê mı şı=zoruma gitti.
zordê xo ya=zoruyla.
zordest=zorba, baskı uyguluyan, zulüm yapan, zor kullanan kişi.
zorê cı berdenı-berdış=yenmek, gücü yetmek.
zorê cı nêberdenı-nêberdış=gücü yetmemek, yenememek.
zorê cı şıno=zoruna gidiyor.
zorê xo ard=zorunu getirdi, gücünü kullandı.
zorê zalımi=zalimım zoru
zorêna=zorla.
zorey=zor ile, zorla, zorluk.
zoreya=zorbaca.
zori ver=zorun önünde, zordan ötürü.
zorkane=zorlayan, zor kullanan.
zorkani=zorbaca, zorbalıkla.
zorli=zorlu.
zoro terk kerdenı-kerdış=zordur terketmek.
zoro warê xo ca verdayenı-verdayış=zordur yerini yurdunu bırakmak.
zoro=zahmettir, zordur.
zotan ver şanayenı-şanayış=bedduaların önüne vermek, beddua yağdırmak.
zotı (zewtı)=beddua, beddua etmek.
zotı dayenı-dayış=beddua etmek.
zotık-zotıkı=canlıların pislik pisleme deliği.
zoti (zewti)=beddua, beddua etmek.
zoti dayenı-dayış=beddualar etmek.
zoti pıro dayenı-dayış=kendisine beddua etmek.
zoti varnayenı-varnayış=beddualar yağdırmak.
zovi estê=başka varmı?.
zovi kam mend=başka kim kaldı.
zovi zovi=başka başka, daha, daha.
zovi=başka, daha, diğer, öbür vb.
zovina ki=başka türlü.
zovina=başka, başka biri.
zovinan bıvinê=birbirlerini görün, birbirinizi görün.
zovinan perskerê=birbirinizi sorun.
zovinan=birbirlerini, başka, ayrıca, birbirlerine.
zow ame=biri geldi, birisi geldi.
zow=bir, biri, birisi.
zowbi=başka, başka biri.
zowna=başka, bir daha.
zowq dano=neşe veriyor, zevk veriyor.
zowq gırotenı-gırotış=zevk almak, neşelenmek.
zowq=zevk, neşe.
zowqıno=zevklidir, neşelidir.
zoxi qılaynayenı-qılaynayış=derisiyle birlikte et parçası koparmak.
zoxi=parça, derili et parçası.
zozan do şıro wendexane=zozan okula gidecek.
zozan=1-bir bayan ismi, 2-yayla.
zozanı şibi wendexane=zozan okula gitmiştı.

zu bı zu=birer birer, bir bir.
zu zu=bir bir, birer birer.
zu=bir, tek (dişil).
zuan=dil, lisan.
zuanê may=anadil.
zuanê zazayan=zaza dili.
zubê=birleşin, bir olun.
zubımı=bir olalım, birleşelim.
zubıyayena=birlikle.
zubıyayenı-zubıyayış=birlik olmak, birleşmek.
zubi zubi=başka başka, daha, daha.
zubi=başka, daha.
zubinan bıvinê=birbirlerini görün, birbirinizi görün.
zubinan perskerê=birbirinizi sorun.
zubinan=birbirlerini, başka, ayrıca.
zubinı gırotenı-gırotış=birbirini almak.
zubinı perayenı-perayış=birbirini tutmak, birbirine destek vermek.
zubinı=birbirlerini.
zubini boyax kerdenı-kerdış=birbirini boyatmak.
zubini cıkerdenı-cıkerdış=birbirini kesmek.
zubini gırêdayenı-gırêdayış=birbirini bağlamak.
zubini kıştenı-kıştış=birbirini öldürmek.
zubini mendenı-mendış=birbirine benzemek.
zubini müdafa kerdenı-kerdış=birbirini müdafa etmek.
zubini pawıtenı-pawıtış=birbirini beklemek.
zubini ra abırnayenı-abırnayış=birbirinden ayırmak.
zubini ra bıyayenı-bıyayış=birbirinden doğmak, olmak.
zubini ra duri kewtenı-kewtış=birbirinden uzaklaşmak.
zubini ra duri vıstenı-vıstış=birbirinden uzaklaştırmak.
zubini ra nımıtenı-nımıtış=birbirinden saklamak, gizlemek.
zubini ra remayenı-remayış=birbirinden kaçmak.
zubini ra remnayenı-remnayış=birbirinden kaçırmak.
zubini rê ixanet kerdenı-kerdış=birbirine ihanet etmek.
zubini rê nengi çinayenı-çinayış=birbirine sövmek, küfretmek.
zubini rê paşti dayenı-dayış=birbirine bel vermek, arka çıkmak.
zubini rê vatenı-vatış=birbirine söylemek.
zubini remnayenı-remnayış=birbirini kaçırmak.
zubini ro dayenı-dayış=birbirine vurmak.
zubini rotenı-rotış=birbirini satmak, birbirine ihanet etmek.
zubini se eştenı-eştış=birbirinin üzerine atmak.
zubini ser kerdenı-kerdış=birbirine eklemek.
zubini şiyayenı-şiyayış=birbirine benzemek.
zubini tepıştenı-tepıştış=birbirini tutmak, desteklemek.
zubini vıran kerdenı-kerdış=birbirini soymak, çıplak etmek.
zubini vırarı kerdenı-kerdış=birbirini kucaklamak.
zubini vırarı kewtenı-kewtış=birbirinin koynuna girmek.
zubini waştenı-waştış=birbirini istemek, arzu etmek.
zubini werdenı-werdış=birbirini yemek.
zubini xapeynayenı-xapeynayış=birbirini kandırmak.
zubini xint kerdenı-kerdış=birbirini delirtmek.
zubiniya gırêdayenı-gırêdayış=birbirleriyle bağlamak.
zubiniya zewzınayenı-zewzınayış=birbiriyle evlenmek.
zubiyayenı-zubiyayış=bir olmak, birlik, birleşmek.
zubuni=birbirlerini, birbirini.
zukek=biricik, tek, tekil.
zukerdenı-kerdış=bir etmek, birleştirmek.
zukerdox=birleştiren, bir eden.
zula=kaçak ve yasak şeylerin saklandığı gizli yer.
zulım kerdenı-kerdış=zulmetmek, eziyet etmek.
zulım=zulüm.
zuli=1-kuyularda ve çeşme kaynaklarında bulunan küçük su kurdcukları, sülük, 2-zehirli hayvanların iğnesi, dili.
zuliya cı=zehirli iğnesi.
zuliya mari=yılanın dili.
zulli=sülük.
zumıstan=kış.
zumıstani=kışın.
zun (zon, zıwan)=dil, lisan.
zuna ra=başka birisinden (dişil).
zuna=başka, bir daha, başka birisi (dişil).
zunay ra=başka birisinden.
zunay=başka, başka birisi.
zuqaq=sokak.
zuqlıqa cı gêriyê=gırtlağı kapandı.
zuqlıqı teqê=gırtlağı patladı.
zuqlıqı=gırtlak.
zuqlorıka cı gêriyê=gırtlağı kapandı.
zuqlorıkı teqê=gırtlağı patladı.
zuqlorık-zuqlorıkı=gırtlak.
zuqmat=kendini beğenmiş, ukala.
zuqum=zıkkım, kahrolasın anlamında.
zur vetenı-vetış=yalan çıkarmak.
zur vıjyayenı-vıjyayış=yalan çıkmak.
zura=1-yalandır (dişil), 2-uludu.
zuran eşkera kerdenı-kerdış=yalanları açığa çıkarmak.
zurana=yalanlarla.
zuranê=uluyorlar.
zuray=1-uludular, 2-yalancı, yapmacık, 3-gerçek olmayan, yalancı olanlar (aşısız ağaç vs.)
zurayê=yalncıdırlar (meyve vb. şeylerde meyve vermeyen).
zurayenı-zurayış=ulumak.
zurê cı veti meydan=yalanını meydana çıkardı.
zurena=zurliyor, uluyor (kurt gibi) (dişil).
zureno=zurliyor, uluyor (kurt gibi) (eril).
zurey=yalancılık.
zurı vıcyayenı-vıcyayış=yalan çıkmak, yalan olduğu anlaşılmak.
zurı vıjiyê=yalan çıktı.
zurı zura ci ya=ulumasıdır.
zurı zura vergan=kurtların uluması.
zurı zurı=kurtların ulama sesi.
zuri bıkı=yalan söyle.
zuri bıyayenı-bıyayış=yalan olmak, yalan çıkmak.
zuri bi=yalandı.
zuri keno=yalan söylüyor.
zuri kerdenı-kerdış=yalan söylemek.
zuri kerdi=yalan söyledi.
zuri kerdox=yalancı, yalan söyleyen kimse.
zuri mekı=yalan söyleme.
zuri teber dayenı-dayış=yalanını ortaya çıkarmak.
zuri umışkerdenı-kerdış=yalan uydurmak.
zuri varneno=çok yalan söylüyor, yalan yağdıriyor.
zuri werte eştenı-eştış=yalan ortaya atmak.
zuri=yalan, yalanlar.
zuriyayenı-zuriyayış=ulumak.
zuriyet=nesil, züriyet.
zurker vıjyayenı-vıjyayış=yalancı çıkmak.
zurker=yalancı, palavracı.
zurkera=yalancıdır (dişil).
zurkeran=yalancıları.
zurkerê zurkeran=yalancının yalancısı..
zurkerey=yalancılık, yalan söylemek.
zurkerı=yalancı (dişil).
zurkeri=aşılanmayan, büyüyüp meyve vermeyen ağaçlara derler.
zurkerinı=yalancılık.
zurkero=yalancıdır (eril).
zurna cınayenı-cınayış=zurna çalmak.
zurna=nefesli çalgı aleti.
zurnacılıxey=zurnacılık.
zurnaci=zurnacı.
zurnacinı=zurnacılık.
zurnawan=zurnacı.
zurnayenı-zurnayış=ulutmak.
zuro=yalandır.
zurray=1-uludular (Kurt vb. hayvanların uluması), 2-yalancılık, yalancı.
zurrayenı-zurrayış=ulumak (Kurt vb. ulaması)
zurrenê=uluyorlar.
zurrenı-zurrayış=uluma, ulumak.
zurrı zurra vergana=kurtların ulumasıdır.
zurri=1-uluma (kurt, çakal vb. hayvanların uluması), 2-yalan.
zurriyet=nesil, döl, kök, zürriyet.
zurt zart=zart zurt.
zur-zurı=yalan.
zurzurık=anüs barsağı.
zuseme=pazar.
zut=1-parası pulu kalmayan, 2-çıplak olan kişiye derler.
zutık-zutıkı=anus, kalın barsağın son kısmı, anüsün içi, ağız kısmı, götün iç kısmı, götün deliği, bok deliğinin çıkış yeri.
zuto=parası pulu olmayıp övünen ve fiyaka edene derler.
zuvi zuvi=başka başka, daha, daha.
zuvi=başka, daha.
zuvinan bıvinê=birbirlerini görün, birbirinizi görün.
zuvinan perskerê=birbirinizi sorun.
zuvinan=birbirlerini, başka, ayrıca.
zuvinı di=birbirlerini gördü.
zuvinı gırotenı-gırotış=birbirini almak.
zuvinı perayenı-perayış=birbirini tutmak, birbirine destek vermek.
zuvinı=birbirlerini.
zuvini boyax kerdenı-kerdış=birbirini boyatmak.
zuvini cıkerdenı-cıkerdış=birbirini kesmek.
zuvini gırêdayenı-gırêdayış=birbirini bağlamak.
zuvini kıştenı-kıştış=birbirini öldürmek.
zuvini mendenı-mendış=birbirine benzemek.
zuvini müdafa kerdenı-kerdış=birbirini müdafa etmek.
zuvini pawıtenı-pawıtış=birbirini beklemek.
zuvini ra abırnayenı-abırnayış=birbirinden ayırmak.
zuvini ra bıyayenı-bıyayış=birbirinden doğmak, olmak.
zuvini ra duri kewtenı-kewtış=birbirinden uzaklaşmak.
zuvini ra duri vıstenı-vıstış=birbirinden uzaklaştırmak.
zuvini ra nımıtenı-nımıtış=birbirinden saklamak, gizlemek.
zuvini ra remayenı-remayış=birbirinden kaçmak.
zuvini ra remnayenı-remnayış=birbirinden kaçırmak.
zuvini rê ixanet kerdenı-kerdış=birbirine ihanet etmek.
zuvini rê nengi çinayenı-çinayış=birbirine sövmek, küfretmek.
zuvini rê paşti dayenı-dayış=birbirine bel vermek, arka çıkmak.
zuvini rê vatenı-vatış=birbirine söylemek.
zuvini remnayenı-remnayış=birbirini kaçırmak.
zuvini ro dayenı-dayış=birbirine vurmak.
zuvini rotenı-rotış=birbirini satmak, birbirine ihanet etmek.
zuvini se eştenı-eştış=birbirinin üzerine atmak.
zuvini ser kerdenı-kerdış=birbirine eklemek.
zuvini şiyayenı-şiyayış=birbirine benzemek.
zuvini tepıştenı-tepıştış=birbirini tutmak, desteklemek.
zuvini vıran kerdenı-kerdış=birbirini soymak, çıplak etmek.
zuvini vırarı kerdenı-kerdış=birbirini kucaklamak.
zuvini vırarı kewtenı-kewtış=birbirinin koynuna girmek.
zuvini waştenı-waştış=birbirini istemek, arzu etmek.
zuvini werdenı-werdış=birbirini yemek.
zuvini xapeynayenı-xapeynayış=birbirini kandırmak.
zuvini xint kerdenı-kerdış=birbirini delirtmek.
zuvini=birbirlerini, birbirini, birbirine.
zuvinira=birbirlerinden.
zuviniya gırêdayenı-gırêdayış=birbirleriyle bağlamak.
zuviniya zewzınayenı-zewzınayış=birbiriyle evlenmek.
zuwa bı=kurudu.
zuwa bıyayenı-bıyayış=kuru olmak, kurumak, suyu çekilmiş olma.
zuwa kerdenı-kerdış=kurutmak.
zuwa=kuru, suyu çekilmiş olan.
zuwan cı sawıtenı-sawıtış=yalamak, dil sürmek.
zuwan geyrayenı-geyrayış=dili dönmek, konuşmaya başlamak.
zuwan nêgeyrayenı-nêgeyrayış=dili dönmemek, konuşamamak.
zuwan=dil, lisan.
zuwayêr=daha fazla suyu çekilmiş veya kurumuş olan.
zuwayêri=daha daha fazla suyu çekilmiş olan.
zuwayey=kuraklık, suyu çekilmek.
zuwayi=kuraklık, yağış olmama durumu.
zuwera=birisiyle (dişil).
zuwerı biya=bir tanesini getir.
zuwer-zuwerı=birini, birisi biri, bir tane vb (dişil).
zuya yena=biri geliyor (dişil).
zuya=bir tanedir (dişil).
zuyın=birinci, birli, ilkin.
zuyo=bir tanedir (eril).
zuze=kirpi.
zuzey=kirpiler.

zübunı=kadınların giydiği uzun bir mintan çeşidı.
zücaciye (Ar)=zücaciye, cam, porselen ile ilgili.
zügür=başıboş dolaşan, haylaz, bir iş yapmayan.
zügürinı kerdenı-kerdış=berduşluk yapmak, haylazlık yapmak.
zügürinı=başıboş olma durumu, haylazlık.
zügürt (Tr)=parasız, yoksul, meteliksiz olan kimse.
zühre (Ar)=çoban yıldızı.
zührewi (Ar)=cinsel ilişkilerle bulaşan hastalık.
zülfiqar=Hz.Ali'nin kılıcı.
zülım kerdenı-kerdış=zulmetmek, eziyet etmek.
zülım=zulüm.
zülımkar=zalim, zülmeden.
zülımkara=zülümkardır (dişil).
zülımkarey=zulmedicilik, zalimlik, zulmetmek.
zülımkarinı kerdenı-kerdış=zalimlik yapmak, zulmetmek.
zülımkarinı=zulümkarlık.
zülımkaro=zulümkardır (eril).
züli=sülün.
zülm=zulüm.
zülüf (Far)=şakaklardan sarkan saç lülesi.
zülüm kerdenı-kerdış=zulmetmek, zulüm yapmak.
zülüm=zulüm.
zülümdar=zulmeden, zulümkar, zalim.
zülümkar=zulmeden, zulümkar, zalim.
zülümkarinı kerdenı-kerdış=zalimlik yapmak, zulmetmek.
zülümkarinı=zulümkarlık.
zülümkarna=bir zulümkar daha.
zülümkerdox=zulüm eden, zulümkar, zulüm edici.
zülüt bıyayenı-bıyayış=beş parasız kalmak.
zülüt kerd xo=çırılçıplak etti kendisini.
zülüt=1-parası bitmiş, beş parasız, 2-çırılçıplak, bir şeyi olmayan.
zülzülıqı=yemek borusu, nefes borusu.
zümıstan=kış.
zümıstani=kışın.
zümre (Ar)=1-topluluk, takım, camia, 2-tür, cins.
zümrüd (Ar)=zümrüt.
zümzüq kerdenı-kerdış=yumruklamak.
zümzüq=yumruk.
zümzüqê dê pıro=bir yumruk vurdu.
zümzüqvan=yumrukçu, boksör.
züqaq=sokak.
züqım bo=zıkkım olsun.
züqım burı=zıkkım ye.
züqım=zıkkım.
züqımnayenı-züqımnayış=zıkkımlamak, zıkkımlanmak.
züqlıkı=yemek borusu, nefes borusu.
züqlıki amey mı vero=hıçkırık geldi bana.
züqlıki=hıçkırık, gegirme.
züqlıqa cı gêriyê=gırtlağı kapandı.
züqlıqı teqê=gırtlağı patladı.
züqlıqı=gırtlak.
züqlorıka cı gêriyê=gırtlağı kapandı.
züqlorıkı teqê=gırtlağı patladı.
züqlorık-züqlorıkı=gırtlak.
züqüm bo=zıkkım olsun.
züqüm burı=zıkkım ye.
züqüm=zıkkım.
züqümnayenı-züqümnayış=zıkkımlamak, zıkkımlanmak.
zürafa (Ar)=zürafa.
züriyet (Ar)=1-döl, soy, sop, çocuk, nesil.
züriyetê to=zürriyettin.
zürna cınayenı-cınayış=zurna çalmak.
zürna=zurna.
zürnacılıxey=zurnacılık.
zürnaci=zurnacı.
zürnacinı=zurnacılık.
zürnawan=zurnacı.
zürret=zürriyet.
zürriyet (Ar)=döl, soy, sop, nesil, kök vs.
züt=1-parası pulu kalmayan, 2-çıplak olana derler.
züto=parası pulu olmayıp övünen ve fiyaka edene derler.
züvın bê=bazen gel, arasıra gel.
züvın=1-birbirlerini, 2-bazen, arasıra.
züvını bıvinê=birbirinizi görün.
züwa bıyayenı-bıyayış=kurumak.
züwa kerdenı-kerdış=kurutmak.
züwa=kuru, suyu çekilmiş.
züwan cı sawıtenı-sawıtış=yalamak, dil sürmek.
züwan geyrayenı-geyrayış=dili dönmek, konuşmaya başlamak.
züwan nêgeyreyenı-nêgeyrayış=dili dönmemek, konuşamamak.
züwan=dil, lisan.
züwayey=kuraklık, suyu çekilmek.
züwayi=kuraklık, yağış olmama durumu.
züwerı biya=bir tanesini getir.
züwerı=biri, birisi, kimse, bir tane.


Cıwabi:


[ Persê Zıwan u Gramerê Zazaki ]